keyboard_arrow_up

Samochody specjalne

nośniki kontenerowe

Specialised roll-off container carriers

Samochód specjalny nośnik kontenerowy to pojazd przystosowany do przewozu kontenerów, wyposażony w urządzenia załadowcze, które pracują w systemie hakowym. Wysokość ramienia haka urządzenia do podnoszenia i załadunku kontenerów z podłoża oraz wysokość ucha w kontenerze wynoszą odpowiednio po 1570 mm. Z uwagi na konieczność przystosowania do załadunku, rozładunku i przewozu kontenerów o znacznej masie, która niejednokrotnie przekracza 10 t, nośniki kontenerowe są zabudowywane na podwoziach 3- lub 4-osiowych.

A specialised roll-off container carrier is a vehicle adapted to transport containers, equipped with loading devices operating in the hook system. Th e height of the hook arm of the device for lift ing and loading containers from the ground, as well as the height of the lift ing adaptor in the container is 1570 mm. Due to the need of adapting to loading, unloading and transporting containers with a signifi cant weight, oft en exceeding 10 t, container carriers are built on 3 or 4-axle chassis.

Fot. 1. Ciężki samochód specjalny nośnik kontenerowy Mercedes-Benz Actros 3241 K (8×4), wyposażony w hakowy system załadowczy Multilift LHS 260.56.

Photo 1. Heavy-class specialised container carrier Mercedes-Benz Actros 3241 K (8×4) equipped with Multilift LHS 260.56 hook loading system.

Fot. 2. Ciężki samochód specjalny nośnik kontenerowy Mercedes-Benz Actros 3344 A (6×6), wyposażony w hakowy system załadowczy XR21S59 W-1-2B.

Photo 2. Heavy-class specialised container carrier Mercedes-Benz Actros 3344 A (6×6) equipped with XR21S59 W-1-2B hook loading system.

Fot. 3. Ciężki samochód specjalny nośnik kontenerowy Volvo FM 12 (8×4), wyposażony w hakowy system załadowczy Multilift XR21S59 W-I-2B.

Photo 3. Heavy-class specialised container carrier Volvo FM 12 (8×4) equipped with Multilift XR21S59 W-I-2B hook loading system.

Fot. 4. Ciężki samochód specjalny nośnik kontenerowy Volvo FM 440 (8×4), wyposażony w hakowy system załadowczy Multilift XR21S59 W-I-L.

Photo 4. Heavy-class specialised container carrier Volvo FM 440 (8×4) equipped with Multilift XR21S59 W-I-L hook loading system.