keyboard_arrow_up

Samochody specjalne

dla innych służb

Specialised vehicles for other
services

Samochód specjalny to pojazd przeznaczony do wykonywania specjalnej funkcji, co sprawia, że konieczne są dostosowane nadwozie lub specjalne wyposażenie. W takim pojeździe mogą być przewożone osoby i urządzenia niezbędne do realizacji zadań. Ich użytkownikami są służby energetyczne, gazownicze, wodociągowe, ochrony środowiska, straże miejskie oraz inne podmioty. Do tej grupy pojazdów są zaliczane m.in. mobilne laboratoria, samochody warsztatowe dla pogotowia energetycznego, gazowego, wodno-kanalizacyjnego, logistyczne i inne. Podwozie pod ich zabudowę, w zależności od DMC oraz przeznaczenia, musi spełniać wymagania dla kategorii miejskiej, uterenowionej lub terenowej.

A specialised vehicle is designed to perform a special function and thus requires adapting of the bodywork or allocating special equipment. Th is vehicle may carry people and devices related to the performance of this function. Th e end users of such vehicles are energy, gas, water and environmental protection services, city guards and other entities. Th is group of vehicles includes, among others, mobile laboratories, workshop vehicles for emergency services like energy, gas, water and sewage, logistics and others. Th e chassis for the vehicles construction, depending on the GVW and intended use, must meet the requirements for the municipal, semi-off -road or off -road categories.

Fot. 1. Lekki samochód ratowniczy Górniczego Pogotowia Ratowniczego Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI
(4×2) (wersja 2), wyposażony w zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 3620 kg.

Photo 1. Light-class rescue vehicle for the Mining Rescue Service Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI (4×2) (version 2) equipped with a set of hydraulic rescue tools, a 2,2 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 3620 kg.

Fot. 2. Mobilne biuro MAN TGS 33.440 BB (6×6), wyposażone w przedział konferencyjny, zestaw multimedialny, toaletę, markizę.

Photo 2. Mobile office MAN TGS 33.440 BB (6×6) equipped with a conference compartment, a multimedia set, a toilet, and an awning.

Fot. 3. Mobilne centrum monitoringu Mercedes-Benz Sprinter 513 CDI (4×4), wyposażone w radiotelefony przewoźne i przenośne, monitory LCD, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°.

Photo 3. Mobile Monitoring Centre Mercedes-Benz Sprinter 513 CDI (4×4) equipped with mobile and portable radios, LCD monitors, and a video monitoring system with a long-range 360° camera.

Fot. 4. Mobilne centrum dowodzenia i łączności MAN TGM 13.250 BB (4×4), wyposażone w pneumatyczny maszt antenowy, radiotelefony przewoźne i przenośne, monitory LCD, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°, elektroniczną bezprzewodową stację meteorologiczną, agregat prądotwórczy o mocy 4,1 kVA, markizę.

Photo 4. Mobile command and communication centre MAN TGM 13.250 BB (4×4) equipped with a pneumatic antenna mast, mobile and portable radios, LCD monitors, video monitoring system with a long-range 360° camera, electronic wireless weather station, a 4,1 kVA power aggregate, and an awning.

Fot. 5. Mobilne laboratorium środowiskowe Fiat Ducato Maxi L2H2 2.3 M-JET (4×2), wyposażony w sprzęt laboratoryjny do poboru próbek wód powierzchniowych.

Photo 5. Mobile environmental laboratory Fiat Ducato Maxi L2H2 2.3 M-JET (4×2) equipped with laboratory equipment for taking samples of surface waters.

Fot. 6. Samochód do transportu allogenicznego materiału tkankowego oraz allogenicznych biostatycznych przeszczepów tkankowych w ultraniskich temperaturach Fiat Ducato Maxi L2H2 2.3 M-JET (4×2), wyposażony w instalację przystosowaną do przewozu każdej tkanki pobranej od dawcy oraz allogenicznego biostatycznego przeszczepu tkankowego (uformowanej, zapakowanej i odpowiednio przygotowanej tkanki pozbawionej żywych komórek) w osłonie oparów ciekłego azotu.

Photo 6. Vehicle for transporting allogeneic tissue material and allogeneic biostatic tissue grafts in ultra-low temperatures Fiat Ducato Maxi L2H2 2.3 M-JET (4×2) equipped with an installation adapted to transportation of donor tissue and allogeneic biostatic tissue transplant (formed, packed, and properly prepared tissue devoid of living cells) in a shield of liquid nitrogen vapours.

Fot. 7. Samochód logistyczny Tatra T 810-1R1R26 14 195 6×6.1R (6×6), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 2420-K5 o udźwigu 1180 kg, skrzynię ładunkową o ładowności 2993 kg, wyciągarkę linową o uciągu 8165 kg.

Photo 7. Logistics vehicle Tatra T 810-1R1R26 14 195 6×6.1R (6×6) equipped with HMF 2420K5 hydraulic crane with the lifting capacity of 1180 kg, a loading box of the capacity of 2993 kg, and a winch with the pulling force of 8165 kg.

Fot. 8. Samochód techniczny pogotowia energetycznego MAN TGM 13.240 BB (4×4), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 6,7 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 9071 kg.

Photo 8. Technical support vehicle for energetic emergency services built on MAN TGM 13.240 BB (4×4) chassis equipped with a 6,7 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 9071 kg.

Fot. 9. Samochód techniczny pogotowia energetycznego Peugeot Boxer 335 HDi L2H2 (4×2), wyposażony w sprzęt do naprawy zwrotnic.

Photo 9. Technical support vehicle for energetic emergency services Peugeot Boxer 335 HDi L2H2 (4×2) has equipment for repairing switches.

Fot. 10. Samochód techniczny pogotowia energetycznego Volkswagen Transporter T5 (4×2), wyposażony w sprzęt do naprawy awarii energetycznych, wyciągarkę linową o uciągu 3600 kg.

Photo 10. Technical support vehicle for energetic emergency services Volkswagen Transporter T5 (4×2) equipped with tools for repairing various electric network failures, and a winch with the pulling force of 3600 kg.

Fot. 11. Samochód techniczny pogotowia gazowego MAN LE 10.220 BB (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 25 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 11. Technical support vehicle for gas emergency services MAN LE 10.220 BB (4×4) equipped with a 25 kVA power generator, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 12. Samochód techniczny pogotowia gazowego Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 735 o udźwigu 925 kg, generator prądotwórczy o mocy 25 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 12. Technical support vehicle for gas emergency services Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4) equipped with HMF735 hydraulic crane with the lifting capacity of 925 kg, a 25 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 13. Samochód techniczny pogotowia gazowego Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 25 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 13. Technical support vehicle for gas emergency services Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4) equipped with a 25 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 14. Samochód techniczny pogotowia gazowego Mercedes-Benz Unimog U 5023 (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 25 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 14. Technical support vehicle for gas emergency services Mercedes-Benz Unimog U 5023 (4×4) equipped with a 25 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 15. Samochód techniczny pogotowia gazowego Renault Midlum 270.14 (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny Fassi F65A.22 o udźwigu 835 kg, generator prądotwórczy o mocy 24 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 9071 kg.

Photo 15. Technical support vehicle for gas emergency services Renault Midlum 270.14 (4×4) equipped with Fassi F65A.22 hydraulic crane with the lifting capacity of 835 kg, a 24 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 9071 kg.

Fot. 16. Samochód warsztatowy MAN TGM 13.240 BB (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 735K1 o udźwigu 1950 kg, agregat prądotwórczy o mocy 5,5 kVA, pług odśnieżny.

Photo 16. Workshop vehicle MAN TGM 13.240 BB (4×4) equipped with HMF 735K1 hydraulic crane with the lifting capacity of 1950 kg, a 5,5 kVA power aggregate, and a snowplough.

Fot. 17. Samochód warsztatowy Mercedes-Benz Atego 818 F (4×2), wyposażony w montażownice do opon ciężarowych, wyważarkę.

Photo 17. Workshop vehicle Mercedes-Benz Atego 818 F (4×2) equipped with a service area for truck tires and a wheel balancing machine.

Fot. 18. Samochód warsztatowy Mercedes-Benz Atego 1222 F (4×2), wyposażony w montażownice do opon ciężarowych, wyważarkę.

Photo 18. Workshop vehicle Mercedes-Benz Atego 1222 F (4×2) equipped with a service area for truck tires and a wheel balancing machine.

Fot. 19. Samochód warsztatowy Mercedes-Benz Atego 1627 F (4×2), wyposażony w montażownice do opon ciężarowych, wyważarkę.

Photo 19. Workshop vehicle Mercedes-Benz Atego 1627 F (4×2) equipped with a service area for truck tires and a wheel balancing machine.

Fot. 20. Samochód warsztatowy pogotowia wodno-kanalizacyjnego Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 5,5 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 20. Water and sewage service workshop vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with a 5,5 kVA power aggregate, and a hydraulic winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 21. Średni samochód specjalny ratownictwa wodnego Mercedes-Benz Unimog UHE 5023 (4×4), wyposażony w trzy agregaty prądotwórcze, każdy o mocy 5 kVA, pneumatyczny maszt antenowy, pneumatyczny maszt oświetleniowy 6 m (LED 20 000 lm) z możliwością umieszczenia kamery do monitoringu, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°, system łączności morskiej, markizę, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 21. Medium-class special water rescue vehicle Mercedes-Benz Unimog UHE 5023 (4×4) equipped with three power aggregates with a capacity of 5 kVA each, a pneumatic antenna mast, a pneumatic lighting mast 6 m (LED 20 000 lm) with the possibility of placing a monitoring camera, a vision monitoring system with a long-range 360° camera, a marine communication system, an awning, and a hydraulic winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 22. Wielozadaniowy pojazd pogotowia technicznego MAN TGS 41.400 BB (8×8), wyposażony w hydrauliczny żuraw ratowniczy EFFER SLR 2755 o udźwigu 36 500 kg, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 8165 kg.

Photo 22. Multi-purpose technical ambulance vehicle MAN TGS 41.400 BB (8×8) equipped with EFFER SLR 2755 hydraulic rescue crane with the lifting capacity of 36 500 kg, and a hydraulic winch with the pulling force of 8165 kg.