keyboard_arrow_up

Samochody specjalne

dla grup poszukiwawczo-

-ratowniczych

Specialised vehicles for search
and rescue groups

Samochód specjalny dla specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej to pojazd przystosowany do przewozu ratowników, psów ratowniczych oraz odpowiedniego sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych. Kabina jest przystosowana do przewozu dziewięciu ratowników, a nadwozie umożliwia przewóz sześciu psów oraz sprzętu w pojemnikach przystosowanych do transportu lotniczego. W przedziale do przewozu zwierząt jest oświetlenie lub dostęp światła dziennego, klimatyzacja, niezależne ogrzewanie oraz pojemniki na wodę i karmę. To konieczne, aby zapewnić psom komfort fi zyczny i psychiczny. Każdy pojazd tego rodzaju jest wyposażony w sprzęt: ochronny i osobisty ratowników, ratownictwa technicznego, elektroniczny (kamery wziernikowe, geofony itp.), łączności oraz logistyczny.

A specialised vehicle for a search and rescue group is a vehicle adapted to transport rescue crew, rescue dogs and appropriate equipment and devices necessary to conduct search and rescue operations. Th e cabin is adapted to transport nine rescuers, and the superstructure allows the transport of six dogs and equipment in containers adapted for air transport. Th e compartment for transporting animals has lighting, air conditioning, independent heating, and containers for food and water. Th is is necessary in order to provide the dogs with physical and mental comfort. Each vehicle of this type equipped with: protective and personal equipment for rescuers, technical rescue equipment, electronic equipment (sight-glass cameras, geophones, etc.), communication and logistics equipment.

Fot. 1. Średni samochód specjalny dla grup poszukiwawczo-ratowniczych Mercedes-Benz Atego 1328 AF (4×4), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 6,5 kVA, zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych, kamerę termowizyjną, kamerę wziernikową, laryngofon, noktowizor, geofon, stację do uzdatniania wody, sześć klatek do przewozu psów ratowniczych, wyciągarkę linową o uciągu 6230 kg.

Photo 1. Medium-class specialised vehicle for search and rescue groups Mercedes-Benz Atego 1328 AF (4×4) equipped with a 6,5 kVA power aggregate, a set of hydraulic rescue tools, a thermal imaging camera, a sight glass camera, a throat microphone, night vision device, geophone, water treatment station, six cages for transporting rescue dogs, and a winch with the pulling force of 6230 kg.