keyboard_arrow_up

Samochody ratownictwa

technicznego

Technical rescue vehicles

Samochód ratownictwa technicznego to samochód pożarniczy wyposażony w sprzęt, który umożliwia prowadzenie akcji ratowniczych m. in. podczas: poszukiwania i ratowania osób, usuwania skutków wypadków, awaryjnego odblokowywania wejść, ratowania zwierząt. Samochód ratownictwa technicznego klasy lekkiej jest przeznaczony do podstawowych działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych lub awarii budowlanych. Do urządzeń na stałe zamontowanych w samochodzie należą wciągarka linowa oraz maszt oświetleniowy. Może on mieć także funkcję gaśniczą, czyli może być wyposażony w zbiornik wody o pojemności nie większej niż 1000 l i wysokociśnieniowy agregat gaśniczy lub autopompę. W takiej konfiguracji jego budowa jest zbliżona do samochodu ratowniczo-gaśniczego klasy lekkiej.
Samochód ratownictwa technicznego klasy średniej ma zamontowane na stałe takie urządzenia jak: wyciągarka linowa o sile uciągu min. 50 kN (5000 kg), maszt oświetleniowy z reflktorami o wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm, generator prądotwórczy o mocy co najmniej 15 kVA.
Samochód ratownictwa technicznego klasy ciężkiej ma zamontowane na stałe m.in. takie urządzenia jak: wyciągarka linowa o sile uciągu min. 80 kN (8000 kg), maszt oświetleniowy z reflektorami o wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm, generator prądotwórczy o mocy co najmniej 18 kVA, żuraw hydrauliczny o momencie udźwigu min. 120 kN (12 000 kg) i maksymalnym wysięgu co najmniej 7 m z wyciągarką linową o sile uciągu min. 12 kN (1200 kg).

A technical rescue vehicle is a fi refi ghting vehicle equipped with equipment enabling rescue operations during searching for and rescuing people, clearing the consequences of accidents, emergency unblocking of entrances, or saving animals.A light-class technical rescue vehicle is intended for basic rescue operations during traffic accidents or construction failures. Th  e devices installed permanently in the vehicle include a rescue winch and a lighting mast. It can also have an extinguishing function, i.e. it can be equipped with a water tank of the capacity of not more than 1000 l and a high-pressure extinguishing unit or a fi refi ghting pump. In this confi guration, its structure is similar to a light class rescue and fi refi ghting vehicle.
A middle-class technical rescue vehicle has permanently installed devices, such as a rescue winch with the pulling force of at least 50 kN (5000 kg), a lighting mast with refl ectors having a luminous fl ux of min. 30 000 lm, or a power generator with the capacity of at least 15 kVA.
A heavy-class technical rescue vehicle has permanently installed devices, such as a rescue winch with the pulling force of min. 80 kN (8000 kg), a lighting mast with spotlights with a luminous fl ux of min. 30 000 lm, a power generator with the capacity of at least 18 kVA, a hydraulic crane with a capacity of min. 120 kN (12 000 kg) and the maximum outreach of at least 7 m, or a rescue winch with the pulling force of min. 12 kN (1200 kg).

Fot. 1. Lekki samochód ratownictwa technicznego Iveco Daily 65C15D (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 1000 l na wodę oraz 100 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 100 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 3620 kg.

Photo 1. Light-class technical rescue vehicle Iveco Daily 65C15D (4×2) equipped with tanks of the capacity of 1000 l for water, 100 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 100 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 3620 kg.

Fot. 2. Lekki samochód ratownictwa technicznego Iveco Daily 65C17 (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA.

Photo 2. Light-class technical rescue vehicle Iveco Daily 65C17 (4×2) equipped with a 2,2 kVA power aggregate.

Fot. 3. Lekki samochód ratownictwa technicznego Iveco Daily 65C17D EEV (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 1000 l na wodę oraz 100 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 125 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 4536 kg.

Photo 3. Light-class technical rescue vehicle Iveco Daily 65C17D EEV (4×2) equipped with tanks of the capacity of 1000 l for water, 100 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 125 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 4536 kg.

Fot.4. Lekki samochód ratownictwa technicznego Ford Transit FT190L (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA.

Photo 4. Light-class technical rescue vehicle Ford Transit FT190L (4×2) equipped with a 2,2 kVA power aggregate.

Fot. 5. Lekki samochód ratownictwa technicznego Daewoo Lublin 0554 (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 2700 kg.

Photo 5. Light-class technical rescue vehicle Daewoo Lublin 0554 (4×2) equipped with a 2,2 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 2700 kg.

Fot. 6. Lekki samochód ratownictwa technicznego Mercedes-Benz 290 GD (4×4), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 3620 kg.

Photo 6. Light-class technical rescue vehicle Mercedes-Benz 290 GD (4×4) equipped with a 2,2 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 3620 kg.

Fot. 7. Lekki samochód ratownictwa technicznego Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI (4×4), wyposażony w zbiornik o pojemności 250 l na wodę oraz 20 l na środek pianotwórczy, agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy AWP 65/40 o wydajności 65 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 3629 kg.

Photo 7. Light-class technical rescue vehicle Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI (4×4) equipped with tanks of the capacity of 250 l for water, 20 l for foam concentrate, AWP 65/40 high-pressure unit with the capacity of 65 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 3629 kg.

Fot. 8. Lekki samochód ratownictwa technicznego Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 4536 kg.

Photo 8. Light-class technical rescue vehicle Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI (4×2) equipped with a 2,2 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 4536 kg.

Fot. 9. Lekki samochód ratownictwa technicznego Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI (4×2), wyposażony w zbiornik o pojemności 250 l na wodę oraz 20 l na środek pianotwórczy, agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy AWP 65/40 o wydajności 65 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 4532 kg.

Photo 9. Light-class technical rescue vehicle Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI (4×2) equipped with tanks
of the capacity of 250 l for water, 20 l for foam concentrate, AWP 65/40 high-pressure unit with the capacity of 65 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 4532 kg.

Fot. 10. Średni samochód ratownictwa technicznego Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w zbiornik o pojemności 2200 l na wodę oraz 230 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 1998 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 252 l/min przy ciśnieniu 40 barów, żuraw hydrauliczny HMF 910K2 o udźwigu 2270 kg, agregat prądotwórczy o mocy 5,5 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 10. Medium-class technical rescue vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2200 l for water, 230 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 1998 l/min
at a pressure of 8 bar or 252 l/min at a pressure of 40 bar, HMF 910K2 hydraulic crane with the lifting capacity of 2270 kg, a 5,5 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot.11. Średni samochód ratownictwa technicznego Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 910K2 o udźwigu 2270 kg, generator prądotwórczy o mocy 16 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 11. Medium-class technical rescue vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with HMF 910K2 hydraulic crane with the lifting capacity of 2270 kg, a 16 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 12. Średni samochód ratownictwa technicznego z modułem ratownictwa wysokościowego Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 910K2 o udźwigu 2270 kg, generator prądotwórczy o mocy 16 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 3,8 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 12. Medium-class technical rescue vehicle with a height rescue module Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with HMF 910K2 hydraulic crane with the lifting capacity of 2270 kg, a 16 kVA power generator, a 3,8 kVA power aggregate, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 13. Średni samochód ratownictwa technicznego MAN TGM 13.240 BB (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 810K2-MCS o udźwigu 2020 kg, agregat prądotwórczy o mocy 5,5 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 13. Medium-class technical rescue vehicle MAN TGM 13.240 BB (4×4) equipped with HMF 810K2-MCS hydraulic crane with the lifting capacity of 2020 kg, a 5,5 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 14. Średni samochód ratownictwa technicznego MAN TGM 18.240 BB (4×2), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 810K2-MCS o udźwigu 2020 kg, generator prądotwórczy o mocy 25 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 5 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 14. Medium-class technical rescue vehicle MAN TGM 18.240 BB (4×2) equipped with HMF 810K2-MCS hydraulic crane with the lifting capacity of 2020 kg, a 25 kVA power generator, a power 5 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 15. Średni samochód ratownictwa technicznego MAN TGM 18.240 BB (4×2), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 810K2-MCS o udźwigu 2020 kg, agregat prądotwórczy o mocy 5,5 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 15. Medium-class technical rescue vehicle MAN TGM 18.240 BB (4×2) equipped with HMF 810K2-MCS hydraulic crane with the lifting capacity of 2020 kg, a 5,5 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 16. Średni samochód ratownictwa technicznego Mercedes-Benz Atego 1527 AF (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 16 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 8455 kg.

Photo 16. Medium-class technical rescue vehicle Mercedes-Benz Atego 1527 AF (4×4) equipped with a 16 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 8455 kg.

Fot. 17. Średni samochód ratownictwa technicznego Renault Trucks K480 P4x4 MEDIUM E6 (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 1320K1-RCS o udźwigu 2970 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 6,5 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 13 610 kg.

Photo 17. Medium-class technical rescue vehicle Renault Trucks K480 P4X4 MEDIUM E6 (4×4) equipped with HMF 1320K1-RCS hydraulic crane with the lifting capacity of 2970 kg, a 20 kVA power generator, a 6,5 kVA power aggregate, and a hydraulic winch with the pulling force of 13 610 kg.

Fot. 18. Średni samochód ratownictwa technicznego Scania P370CB4X4HHZ (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 910K2-RCS o udźwigu 2090 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 6,5 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 7339 kg.

Photo 18. Medium-class technical rescue vehicle Scania P370CB4X4HHZ (4×4) equipped with HMF 910K2-RCS hydraulic crane with the lifting capacity of 2090 kg, a 20 kVA power generator, a 6,5 kVA power aggregate, and a hydraulic winch with the pulling force of 7358 kg.

Fot. 19. Średni samochód ratownictwa technicznego Scania P450B4X4HZ XT (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 1320K1-RCS o udźwigu 2970 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 6,5 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 7258 kg.

Photo 19. Medium-class technical rescue vehicle Scania P450B4X4HZ XT (4×4) equipped with HMF 1320K1-RCS hydraulic crane with the lifting capacity of 2970 kg, a 20 kVA power generator, a 6,5 kVA power aggregate, and a hydraulic winch with the pulling force of 7258 kg.

Fot. 20. Średni samochód ratownictwa technicznego Scania P450B4X4HZ XT (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 1320K1-RCS o udźwigu 2970 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 13 610 kg.

Photo 20. Medium technical rescue vehicle Scania P450B4X4HZ XT (4×4) equipped with HMF 1320K1RCS hydraulic crane with the lifting capacity of 2970 kg, a 20 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 13 610 kg.

Fot. 21. Średni samochód ratownictwa technicznego z modułem ratownictwa chemicznego Scania P400CB4X4EHZ (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA.

Photo 21. Medium-class technical rescue vehicle with chemical rescue module Scania P400CB4X4EHZ (4×4) equipped with a 20 kVA power generator.

Fot. 22. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania G440CB8X8EHZ (8×8), wyposażony w żuraw hydrauliczny HIAB XS 211 EP-3 HIDUO o udźwigu 6900 kg, ramię holownicze o udźwigu 30 000 kg, hydrauliczną wyciągarkę linową (główną) o uciągu 30 000 kg oraz (pomocniczą) o uciągu 22 500 kg, agregat prądotwórczy o mocy 6,5 kVA.

Photo 22. Heavy-class technical rescue vehicle Scania G440CB8X8EHZ (8×8) equipped with HIAB XS 211 EP-3 HIDUO hydraulic crane with the lifting capacity of 6900 kg, a towing arm with the lifting capacity of 30 000 kg, a hydraulic main winch with the pulling force of 30 000 kg and an auxiliary winch with the pulling force of 22 500 kg, and a 6,5 kVA power aggregate.

Fot. 23. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania G440CB8X8EHZ (8×8), wyposażony w żuraw hydrauliczny HIAB XS 211 EP-3 HIDUO o udźwigu 6900 kg, ramię holownicze o udźwigu 30 000 kg, hydrauliczną wyciągarkę linową (główną) o uciągu 30 000 kg oraz (pomocniczą) o uciągu 22 500 kg, agregat prądotwórczy o mocy 6,5 kVA.

Photo 23. Heavy technical rescue vehicle Scania G440CB8X8EHZ (8×8) equipped with HIAB XS 211 EP-3 HIDUO hydraulic crane with the lifting capacity of 6900 kg, a towing arm with the lifting capacity of 30 000 kg, a hydraulic main winch with the towing capacity of 30 000 kg, an auxiliary winch with the pulling capacity of 22 500 kg, and a 6,5 kVA power aggregate.

Fot. 24. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania G440CB4X4EHZ (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HYVA HB200X E5 o udźwigu 8370 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 24. Heavy-class technical rescue vehicle Scania G440CB4X4EHZ (4×4) equipped with HYVA HB200X E5 hydraulic crane with the lifting capacity of 8370 kg, a 20 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 25. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania G450CB4X4HHZ (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HYVA HB200X E5 o udźwigu 8370 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 25. Heavy-class technical rescue vehicle Scania G450CB4X4HHZ (4×4) equipped with HYVA HB200X E5 hydraulic crane with the lifting capacity of 8370 kg, a 20 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 26. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania G480CB8X8EHZ (8×8) wyposażony w żuraw hydrauliczny HIAB XS 211 EP-3 HIPRO o udźwigu 7600 kg, ramię holownicze o udźwigu 30 000 kg, hydrauliczną wyciągarkę linową (główną) o uciągu 30 500 kg oraz (pomocniczą) o uciągu 24 500 kg, agregat prądotwórczy o mocy 6,5 kVA.

Photo 26. Heavy-class technical rescue vehicle Scania G480CB8X8EHZ (8×8) equipped with HIAB XS 211 EP-3 HIPRO hydraulic crane with the lifting capacity of 7600 kg, a towing arm with the lifting capacity of 30 000 kg, a hydraulic main winch with the pulling force of 30 500 kg, an auxiliary winch with the pulling force of 24 500 kg, and a 6,5 kVA power aggregate.

Fot. 27. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania P450CB4X4HHZ (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 2130K-RCS o udźwigu 4320 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 8 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 13 610 kg.

Photo 27. Heavy-class technical rescue vehicle Scania P450CB4X4HHZ (4×4) equipped with HMF 2130K-RCS hydraulic crane with the lifting capacity of 4320 kg, a 20 kVA power generator, a 8 kVA power aggregate, and a hydraulic winch with the pulling force of 13 610 kg.

Fot. 28. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania R420CB6X4ENZ (6×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HIAB XS 288 EP-4 DUO o udźwigu 9300 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 8 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 15 295 kg.

Photo 28. Heavy-class technical rescue vehicle Scania R420CB6X4ENZ (6×4) equipped with HIAB XS 288 EP-4 DUO hydraulic crane with the lifting capacity of 9300 kg, a 20 kVA power generator, a 8 kVA power aggregate, and a hydraulic winch with the pulling force of 15 295 kg.

Fot. 29. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Volvo FM 12 (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny Hiab 071 AW o udźwigu 3870 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 13 610 kg.

Photo 29. Heavy-class technical rescue vehicle Volvo FM 12 (4×4) equipped with Hiab 071 AW hydraulic crane with the lifting capacity of 3870 kg, a 20 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 13 610 kg.

Fot. 30. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Volvo FM 400 (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny Hiab XS 166 E-3 HIPRO o udźwigu 6000 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 13 610 kg.

Photo 30. Heavy-class technical rescue vehicle Volvo FM 400 (4×4) equipped with Hiab XS 166 E-3 HIPRO hydraulic crane with the lifting capacity of 6000 kg, a 20 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 13 610 kg.

Fot. 31. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Volvo FM 420 (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny Hiab XS 088 E-2 DUO o udźwigu 3650 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 13 610 kg.

Photo 31. Heavy-class technical rescue vehicle Volvo FM 420 (4×4) equipped with Hiab XS 088 E-2 DUO hydraulic crane with the lifting capacity of 3650 kg, a 20 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 13 610 kg.

Fot. 32. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Volvo FM 500 (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HIAB XS 166 E-3 HIPRO o udźwigu 6000 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 8 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 32. Heavy-class technical rescue vehicle Volvo FM 500 (4×4) equipped with HIAB XS 166 E-3 HIPRO hydraulic crane with the lifting capacity of 6000 kg, a 20 kVA power generator, a 8 kVA power aggregate, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.