keyboard_arrow_up

Samochody ratownictwa

chemicznego

Chemical rescue vehicles

Głównym zadaniem samochodu sprzętowego ratownictwa chemicznego jest przewóz sprzętu ratownictwa chemicznego, który powinien umożliwić skuteczne prowadzenie działań ratowniczych w zakresie ratownictwa chemicznego oraz zapewnić właściwą ochronę dla załogi. Do tego sprzętu zaliczamy m.in. sprzęt ochronny, wykrywczo-pomiarowy, łączności, uszczelniający, pompy chemiczne z osprzętem, zbiorniki, środki neutralizujące i odkażające. Pojazd tej grupy jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej i sprzęt do ograniczania takich szkód w środowisku naturalnym jak: niebezpieczeństwo skażenia środowiska, wypadki z niebezpiecznymi środkami chemicznymi, niebezpieczeństwo działania substancji radioaktywnych, niebezpieczeństwo skażeń biologicznych, wypompowywanie substancji. W samochodzie sprzętowym ratownictwa chemicznego powinien być zamontowany na stałe generator prądotwórczy o mocy 18–20 kVA, napędzany poprzez przystawkę odbioru mocy z silnika pojazdu, z panelem sterowniczym.

A chemical rescue equipment vehicle is mainly designed to transport the equipment, which should enable eff ective rescue operations in the fi eld of chemical rescue and provide adequate protection for the crew. Th  is equipment includes, among others, protective, detection and measurement, communication or sealing equipment, chemical pumps with accessories, tanks, as well as neutralizing and disinfecting agents. A vehicle of such kind equipped with personal protective equipment and equipment to limit damage to the natural environment, for example the risk of environmental contamination, accidents with hazardous chemicals, the risk of radioactive substances exposure, the risk of biological contamination, pumping out of substances. A power generator with the capacity of 18–20 kVA, driven by a power take-off  from the vehicle’s engine with a control panel should be mounted permanently in the chemical rescue equipment vehicle.

Fot. 1. Lekki samochód ratownictwa chemicznego Iveco Daily 35C11V (4×2), wyposażony w urządzenia wykrywające i pomiarowe, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, wyciągarkę linową o uciągu 3620 kg.

Photo1. Light-class chemical rescue vehicle Iveco Daily 35C11V (4×2) equipped with detection and measuring devices, gas-tight protective suits, breathing apparatus, and a winch with the pulling force of 3620 kg.

Fot. 2. Lekki samochód ratownictwa chemicznego Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI (4×2), wyposażony w urządzenia wykrywające i pomiarowe, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne.

Photo 2. Light-class chemical rescue vehicle Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI (4×4) equipped with detection and measuring devices, gas-tight protective suits, and breathing apparatus.

Fot. 3. Lekki samochód ratownictwa chemicznego Volkswagen Crafter 50 (4×2), wyposażony w urządzenia wykrywające i pomiarowe, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne.

Photo 3. Light-class chemical rescue vehicle Volkswagen Crafter 50 (4×2) equipped with detection and measuring devices, gas-tight protective suits, and breathing apparatus.

Fot. 4. Średni samochód ratownictwa chemicznego MAN 14.280 LE (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 4 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składane zbiorniki PCV, jednosegmentową kabinę do dekontaminacji, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 9000 kg.

Photo 4. Medium-class chemical rescue vehicle MAN 14.280 LE (4×4) equipped with a 20 kVA power generator and a 4 kVA power aggregate, gas-tight protective suits, breathing apparatus, pumps for chemicals, foldable PVC tanks, a single-section decontamination cabin, and a hydraulic winch with the pulling force of 9000 kg.

Fot. 5. Średni samochód ratownictwa chemicznego Mercedes-Benz Atego 1525 AF (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składany zbiornik PCV na substancje agresywne o pojemności 3000 l, elektroniczną bezprzewodową stację meteorologiczną.

Photo 5. Medium-class chemical rescue vehicle Mercedes-Benz Atego 1525 AF (4×4) equipped with a 20 kVA power generator and a 2,2 kVA power aggregate, gas-tight protective suits, breathing apparatus, pumps for chemicals, a foldable PVC tank for aggressive substances of the capacity of 3000 l, and an electronic wireless weather station.

Fot. 6. Średni samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego Mercedes-Benz Unimog U 5023 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 400 l na wodę oraz 80 l na środek pianotwórczy, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, pompy do substancji chemicznych, system piany sprężonej CAFS, wyciągarkę linową o uciągu 8000 kg.

Photo 6. Medium-class chemical and ecological rescue vehicle Mercedes-Benz Unimog U 5023 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 400 l for water, 80 l for foam concentrate, a 2,2 kVA power aggregate, pumps for chemicals, CAFS compressed foam system, and a winch with the pulling force of 8000 kg.

Fot. 7. Średni samochód ratownictwa chemicznego Scania P320B4X2NA XT (4×2), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 8 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składane zbiorniki PCV, zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych.

Photo 7. Medium-class chemical rescue vehicle Scania P320B4X2NA XT (4×2) equipped with a 20 kVA power generator and a 8 kVA power aggregate, gas-tight protective suits, breathing apparatus, chemical pumps, foldable PVC tanks, and a set of hydraulic rescue tools.

Fot. 8. Średni samochód ratownictwa chemicznego Scania P500B4X2NZ XT (4×2), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 8 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składane zbiorniki PCV.

Photo 8. Medium-class chemical rescue vehicle Scania P500B4X2NZ XT (4×2) equipped with a 20 kVA power generator, a 8 kVA power aggregate, gas-tight protective suits, breathing apparatus, pumps for chemicals, and foldable PVC tanks.

Fot. 9. Średni samochód ratownictwa chemicznego Scania P340CB4X4HHZ (4×4), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 5,5 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składane zbiorniki PCV.

Photo 9. Medium-class chemical rescue vehicle Scania P340CB4X4HHZ (4×4) equipped with a 5,5 kVA power aggregate, gas-tight protective suits, breathing apparatus, pumps for chemicals, and foldable PVC tanks.

Fot. 10. Średni samochód ratownictwa chemicznego Volvo FL 290 (4×2), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 5,5 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składane zbiorniki PCV, jednosegmentową kabinę do dekontaminacji, kamerę termowizyjną.

Photo 10. Medium-class chemical rescue vehicle Volvo FL 290 (4×2) equipped with a 20 kVA power generator, a 5,5 kVA power aggregate, gas-tight protective suits, breathing apparatus, pumps for chemicals, foldable PVC tanks, a single-section decontamination cabin, and a thermovision camera.

Fot.11. Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Iveco Trakker AD260T45W (6×6), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składane zbiorniki PCV, jednosegmentową kabinę do dekontaminacji, zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 13 610 kg.

Photo 11. Heavy-class chemical rescue vehicle Iveco Trakker AD260T45W (6×6) equipped with a 20 kVA power generator, gas-tight protective suits, breathing apparatus, chemical pumps, foldable PVC tanks, a single-section decontamination cabin, set of hydraulic rescue tools, and a hydraulic winch with the pulling force of 13 610 kg.

Fot. 12. Ciężki samochód ratownictwa chemicznego MAN 18.240 BB (4×4), wyposażony w trzy składane zbiorniki – każdy o pojemności 4546 l, pompę do substancji ropopochodnych.

Photo 12. Heavy-class chemical rescue vehicle MAN 18.240 BB (4×4) equipped with three foldable tanks, with the capacity of 4546 l each, and a pump for petroleum substances.

Fot. 13. Ciężki samochód ratownictwa chemicznego MAN 18.280 LE (4×4), wyposażony w dwa agregaty prądotwórcze o mocy 20 kVA oraz 11 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składany zbiornik PCV na substancje agresywne o pojemności 3000 l, elektroniczną bezprzewodową stację meteorologiczną, wyciągarkę linową o uciągu 5445 kg.

Photo 13. Heavy-class chemical rescue vehicle MAN 18.280 LE (4×4) equipped with a 20 kVA and a 11 kVA power aggregates, gas-tight protective suits, breathing apparatus, pumps for chemicals, a foldable PVC tank for aggressive substances of the capacity of 3000 l, an electronic wireless weather station, and a winch with the pulling force of 5445 kg.

Fot. 14. Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składany zbiornik PCV na substancje agresywne o pojemności 3000 l.

Photo 14. Heavy-class chemical rescue vehicle Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4) equipped with a 20 kVA power generator, a 2,2 kVA power aggregate, gas-tight protective suits, breathing apparatus, pumps for chemicals, and foldable PVC tanks for aggressive substances of the capacity of 3000 l.

Fot. 15. Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Mercedes-Benz Atego 1629 AF (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 8 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składane zbiorniki PCV, zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych.

Photo 15. Heavy-class chemical rescue vehicle Mercedes-Benz Atego 1629 AF (4×4) equipped with a 20 kVA power generator and a 8 kVA power aggregate, gas-tight protective suits, breathing apparatus, pumps for chemicals, foldable PVC tanks, and a set of hydraulic rescue tools.

Fot. 16. Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Mercedes-Benz Actros 3336 A (6×6), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 13 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składany zbiornik PCV na substancje agresywne o pojemności 5000 l, elektroniczną bezprzewodową stację meteorologiczną, namiot powietrzny, jednosegmentową kabinę do dekontaminacji.

Photo 16. Heavy-class chemical rescue vehicle Mercedes-Benz Actros 3336 A (6×6) equipped with a 20 kVA power generator and a 13 kVA power aggregate, gas-tight protective suits, breathing apparatus, pumps for chemicals, a foldable PVC tank for aggressive substances of the capacity of 5000 l, an electronic wireless weather station, a pneumatic tent, and a single-section cabin for decontamination.

Fot. 17. Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Scania P114CB4X2HZ (4×2), wyposażony w agregaty prądotwórcze o mocy 11 kVA oraz 8 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składane zbiorniki składane PCV, elektroniczną bezprzewodową stację meteorologiczną, namiot powietrzny, hydrauliczny podest roboczy o udźwigu 1000 kg.

Photo 17. Heavy-class chemical rescue vehicle Scania P114CB4X2HZ (4×2) equipped with a 11 kVA and a 8 kVA power aggregates, gas-tight protective suits, breathing apparatus, chemical pumps, foldable PVC tanks, an electronic wireless weather station, a pneumatic tent, and a hydraulic working platform with the lifting capacity of 1000 kg.

Fot. 18. Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Scania P360DB4X2HNZ (4×2), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 5,5 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składane zbiorniki PCV, jednosegmentową kabinę do dekontaminacji.

Photo 18. Heavy-class chemical rescue vehicle Scania P360DB4X2HNZ (4×2) equipped with a 20 kVA power generator, a 5,5 kVA power aggregate, gas-tight protective suits, breathing apparatus, pumps for chemicals, foldable PVC tanks, and a single-section cabin for decontamination.