keyboard_arrow_up

Samochody dowodzenia

i łączności

Command and communication
vehicles

Samochód dowodzenia i łączności to samochód pożarniczy wyposażony w środki łączności i sprzęt do kierowania akcją oraz system monitoringu. Przestrzeń w pojeździe może być wydzielona wyłącznie dla dowódcy i członków sztabu lub tylko dla operatorów. Jest on wyposażony w sprzęt konieczny do właściwego działania sztabu podczas dużych lub długotrwałych akcji ratowniczych. Do tego sprzętu zaliczamy przede wszystkim sprzęt łączności: przewodowej, radiowej, komórkowej, satelitarnej, a także sprzęt informatyczny z oprogramowaniem niezbędnym do sprawnego i skutecznego kierowania działaniami ratowniczymi oraz urządzenia do prognozowania pogody (stacja meteorologiczna).

A command and communication vehicle is a unit equipped with communication devices, action control equipment and monitoring systems. Practically, this vehicle has a separate space for a commander, crew members, or only for operators, and equipped with the necessary equipment for the proper operation of crew during large or long-term rescue operations. Th e equipment includes primarily communication equipment: wired, radio, cellular, satellite, IT equipment with soft ware necessary for effi cient and eff ective management of rescue operations, and devices for weather forecasting (meteorological station).

Fot. 1. Lekki samochód dowodzenia i łączności Iveco Daily 70C18 (4×2), wyposażony w cztery pneumatyczne maszty antenowe, radiotelefony przewoźne i przenośne, monitory LCD, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°, elektroniczną bezprzewodową stację meteorologiczną, agregat prądotwórczy o mocy 13,4 kVA, markizę, namiot pneumatyczny.

Photo 1. Light-class command and communication vehicle Iveco Daily 70C18 (4×2) equipped with four pneumatic antenna masts, mobile and portable radiotelephones, LCD monitors, video monitoring system with a long-range 360° camera, electronic wireless weather station, a 13,4 kVA power aggregate, an awning, and a pneumatic tent.

Fot. 2. Lekki samochód dowodzenia i łączności Iveco Daily 70C18 (4×2), wyposażone w dwa pneumatyczne maszty antenowe, radiotelefony przewoźne i przenośne, monitory LCD, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°, system satelitarnego dostępu do internetu, agregat prądotwórczy o mocy 14,1 kVA, markizę..

Photo 2. Light-class command and communication vehicle Iveco Daily 70C18 (4×2) equipped with two pneumatic antenna masts, mobile and portable radios, LCD monitors, video monitoring system with a long-range 360° camera, satellite Internet access system, a 14,1 kVA power aggregate, and an awning.

Fot. 3. Lekki samochód dowodzenia i łączności Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI (4×4), wyposażony w dwa pneumatyczne maszty antenowe, radiotelefony przewoźne i przenośne, monitory LCD, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°, dwa agregaty prądotwórcze – każdy o mocy 6,5 kVA, markizę.

Photo 3. Light-class command and communication vehicle Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI (4×4) equipped with two pneumatic antenna masts, mobile and portable radiotelephones, LCD monitors, video monitoring system with a long-range 360° camera, two 6,5 kVA power aggregates, and an awning.

Fot. 4. Lekki samochód dowodzenia i łączności Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI (4×4), wyposażony w dwa pneumatyczne maszty antenowe, radiotelefony przewoźne i przenośne, monitory LCD, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°, agregat prądotwórczy o mocy 5,5 kVA, markizę, wyciągarkę linową o uciągu 3540 kg.

Photo 4. Light-class command and communication vehicle Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI (4×4) equipped with two pneumatic antenna masts, mobile and portable radiotelephones, LCD monitors, video monitoring system with a long-range 360° camera, a 5,5 kVA power aggregate, an awning, and a winch with the pulling force of 3540 kg.

Fot. 5. Lekki samochód dowodzenia i łączności Volkswagen LT 45 (4×2), wyposażony w dwa pneumatyczne maszty antenowe, radiotelefony przewoźne i przenośne, monitory LCD, stację meteo, agregat prądotwórczy o mocy 2,5 kVA, markizę.

Photo 5. Light-class command and communication vehicle Volkswagen LT 45 (4×2) equipped with two pneumatic antenna masts, mobile and portable radiotelephones, LCD monitors, a weather monitoring station, a 2,5 kVA power aggregate, and an awning.

Fot. 6. Średni samochód dowodzenia i łączności Volvo FL 260 (4×2), wyposażony w dwa pneumatyczne maszty antenowe, radiotelefony przewoźne i przenośne, monitory LCD, cyfrową centralę telefoniczną, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°, system satelitarnego dostępu do internetu, dwa agregaty prądotwórcze, każdy o mocy 6,5 kVA, markizę.

Photo 6. Medium-class command and communication vehicle Volvo FL 260 (4×2) equipped with two pneumatic antenna masts, mobile and portable radiotelephones, LCD monitors, digital telephone system, video monitoring system with a long-range 360° camera, satellite Internet access system, two 6,5 kVA power aggregates, and an awning.

Fot. 7. Średni samochód dowodzenia i łączności Volvo FL 260 (4×2), wyposażony w dwa pneumatyczne maszty antenowe, radiotelefony przewoźne i przenośne, monitory LCD, cyfrową centralę telefoniczną, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°, system satelitarnego dostępu do internetu, dwa agregaty prądotwórcze – każdy o mocy 6,5 kVA, markizę.

Photo 7. Medium-class command and communication vehicle Volvo FL 260 (4×2) equipped with two pneumatic antenna masts, mobile and portable radiotelephones, LCD monitors, digital telephone system, video monitoring system with a long-range 360° camera, satellite Internet access system, two 6,5 kVA power aggregates, and an awning.

Fot. 8. Ciężki samochód dowodzenia i łączności MAN TGM 18.240 BB (4×4), wyposażone w pneumatyczny maszt antenowy, radiotelefony przewoźne i przenośne, monitory LCD, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°, elektroniczną bezprzewodową stację meteorologiczną, agregat prądotwórczy o mocy 4,1 kVA, markizę.

Photo 8. Heavy-class command and communication vehicle MAN TGM 18.240 BB (4×4) equipped with a pneumatic antenna mast, mobile and portable radios, LCD monitors, video monitoring system with a long-range 360° camera, electronic wireless weather station, a 4,1 kVA power aggregate, and an awning.