keyboard_arrow_up

Samochody dla sił zbrojnych

i straży granicznej

Vehicles for the armed forces
and border guards

Pojazd wojskowy to pojazd mechaniczny przeznaczony do działań militarnych lub każdy inny środek transportu należący do sił zbrojnych. Pojazdy wojskowe, które poruszają się w strefi e konfl iktu zbrojnego, powinny spełniać odpowiednie wymagania odnośnie ochrony balistycznej oraz być wyposażone w systemy łączności i transmisji danych, a także w inne urządzenia niezbędne do prowadzenia walki.

A military vehicle is a motor vehicle intended for military operations or any other means of transport belonging to the armed forces. Military vehicles, which are moving in the zone of armed confl ict should meet the appropriate requirements for ballistic protection, be equipped with communication and data transmission systems, and other devices necessary to conduct a combat.

Fot. 1. Lekki ambulans kryminalistyczny dla Żandarmerii Wojskowej Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI (4×4), wyposażony w sprzęt do zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia.

Photo 1. Light-class forensic ambulance for the Military Gendarmerie Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI (4×4) equipped wth equipment for securing forensic tracks at the scene.

Fot. 2. Lekki ambulans pirotechniczny Iveco Daily 70C17 (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,5 kVA, skafandry pirotechniczne EOD, manipulatory saperskie, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg. Można nim transportować robota pirotechnicznego GRYF.

Photo 2. Light-class pyrotechnic ambulance Iveco Daily 70C17 (4×2) equipped with a 2,5 kVA power aggregate, EOD pyrotechnic suits, sapper manipulators, and a winch with the pulling force of 5443 kg. It can be used to transport GRYF pyrotechnic robot.

Fot. 3. Lekki ambulans pirotechniczny Iveco Daily 70C18 (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,5 kVA, pneumatyczny maszt oświetleniowy 6 m (LED 20 000 lm), skafandry pirotechniczne EOD, manipulatory saperskie, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg. Można nim transportować robota pirotechnicznego GRYF.

Photo 3. Light-class pyrotechnic ambulance Iveco Daily 70C18 (4×2) equipped with a 2,5 kVA power aggregate, pneumatic lighting mast 6 m (LED 20 000 lm), EOD pyrotechnic suits, sapper manipulators, and a winch with the pulling force of 5443 kg. It can be used to transport GRYF pyrotechnic robot.

Fot. 4. Lekki ambulans pirotechniczny Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,5 kVA, pneumatyczny maszt oświetleniowy 6 m (LED 20 000 lm), skafandry pirotechniczne EOD, manipulatory saperskie, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg. Można nim transportować robota pirotechnicznego GRYF.

Photo 4. Light-class pyrotechnic ambulance Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI (4×2) equipped with a 2,5 kVA power aggregate, pneumatic lighting mast 6 m (LED 20 000 lm), EOD pyrotechnic suits, sapper manipulators, and a winch with the pulling force of 5443 kg. It can be used to transport GRYF pyrotechnic robot.

Fot. 5. Lekki samochód dowodzenia Land Rover Defender 130 2,4TD4 Pick-Up III (4×4), wyposażony w pneumatyczny maszt antenowy, system komunikacji pokładowej VIS JAŚMIN, agregat prądotwórczy o mocy 2,5 kVA.

Photo 5. Light-class command vehicle Land Rover Defender 130 2.4TD4 Pickup III (4×4) equipped with a pneumatic antenna mast, VIS JAŚMIN on-board communication system, and a 2,5 kVA power aggregate.

Fot. 6. Lekki samochód rozpoznania chemicznego Tarpan Honker 2000 (4×4), wyposażony w system rozpoznawania skażeń, system filtrowentylacyjny, sprzęt do pobierania próbek, wyciągarkę linową o uciągu 2700 kg.

Photo 6. Light-class chemical reconnaissance vehicle Tarpan Honker 2000 (4×4) equipped with a contamination recognition system, filtering system, sampling equipment, and a winch with the pulling force of 2700 kg.

Fot. 7. Lekki samochód terenowy LST (4×4), zaprojektowany i wykonany we współpracy z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku k. Warszawy oraz Wydziałem Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Photo 7. Light-class off-road vehicle LST (4×4) was designed and made in cooperation with the Military Institute of Armored and Automotive Technology in Sulejówek near Warsaw and the Jarosław Dąbrowski’s Faculty of the Military University of Technology in Warsaw.

Fot. 8. Średni ambulans pirotechniczny Renault Trucks C380 P4X2 E6 (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 13,4 kVA, pneumatyczny maszt oświetleniowy 6 m (LED 20 000 lm) z możliwością umieszczenia kamery do monitoringu, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°, skafandry pirotechniczne EOD, manipulatory saperskie, markizę. Można nim transportować dwa roboty pirotechniczne IBIS i EXPERT.

Photo 8. Medium-class pyrotechnic ambulance Renault Trucks C380 P4X2 E6 (4×2) equipped with a 13,4 kVA power aggregate, 6-metre pneumatic lighting mast (LED 20 000 lm) with the possibility of placing a monitoring camera, video monitoring system with a long-range 360° camera, EOD pyrotechnic suits, sapper manipulators, and an awning. It can be used to transport IBIS and EXPERT pyrotechnic robots.

Fot. 9. Średni ambulans pirotechniczny Scania P320B4X4HZ XT (4×4), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 1,8 kVA oraz 5 kVA, skafandry pirotechniczne EOD, manipulatory saperskie, markizę, wyciągarkę linową o uciągu 7264 kg. Można nim transportować dwa roboty pirotechniczne GRYF i IBIS.

Photo 9. Medium-class pyrotechnic ambulance Scania P320B4X4HZ XT (4×4) equipped with power aggregates with a capacity of 1,8 kVA and 5 kVA, EOD pyrotechnic suits, sapper manipulators, an awning, and a winch with the pulling force of 7264 kg. It can be used to transport GRYF and IBIS pyrotechnic robots.

Fot. 10. Średni ambulans saperski Athena I Tatra T 815-7M3R21 4×4.1R (4×4), wyposażony w pojemnik do przewozu materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, platformę hydrauliczną, ciężki robot pirotechniczny z panelem sterowania, skafandry pirotechniczne EOD, manipulatory saperskie, system łączności (videokonferencje), agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA.

Photo 10. Medium-class sapper ambulance Atena I Tatra T 815-7M3R21 4×4.1R (4×4) equipped with a container for transporting explosives and hazardous materials, a hydraulic platform, a heavy pyrotechnic robot with a control panel, EOD pyrotechnic suits, engineers manipulators, communication system (videoconferences), and a 2,2 kVA power aggregate.

Fot. 11. Średni ambulans saperski Athena II Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w pojemnik do przewozu materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, platformę hydrauliczną, ciężki robot pirotechniczny z panelem sterowania, skafandry pirotechniczne EOD, manipulatory saperskie, system łączności (wideokonferencje), agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA.

Photo 11. Medium-class engineer ambulance Atena II Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with a container for transporting explosives and hazardous materials, a hydraulic platform, a heavy pyrotechnic robot with a control panel, EOD pyrotechnic suits, engineers manipulators, communication system (videoconferences), and a 2,2 kVA power aggregate.

Fot. 12. Średni ambulans saperski Athena III Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w pojemnik do przewozu materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, platformę hydrauliczną, ciężki robot pirotechniczny z panelem sterowania, skafandry pirotechniczne EOD, manipulatory saperskie, system łączności (wideokonferencje), agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 12. Medium-class engineer ambulance Atena III Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with a container for transporting explosives and hazardous materials, a hydraulic platform, a heavy pyrotechnic robot with a control panel, EOD pyrotechnic suits, engineers manipulators, communication system (videoconferences), a 2,2 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force 5443 of kg.

Fot. 13. Ciężki samochód logistyczny na podwoziu Tatra T 815-7M3R41 8×8.1R (8×8), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 8520-OK2 o udźwigu 17 320 kg, skrzynię ładunkową o ładowności 21 100 kg.

Photo 13. Heavy-class logistic vehicle based on Tatra T 815-7M3R41 8×8.1R (8×8) chassis equipped with HMF 8520-OK2 hydraulic crane with the lifting capacity of 17 320 kg, and a loading box of the capacity of 21 100 kg.

Fot. 14. Kołowa Platforma Wysokiej Mobilności KPWM-1 (6×6), zaprojektowana i wykonana we współpracy z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku k. Warszawy oraz Wydziałem Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Photo 14. Wheeled High Mobility Platform KPWM-1 (6×6) was designed and made in cooperation with the Military Institute of Armored and Automotive Technology in Sulejówek near Warsaw and Jarosław Dąbrowski’s Faculty of the Military University of Technology in Warsaw.

Fot. 15. Kołowa Platforma Wysokiej Mobilności KPWM-3 (6×6), zaprojektowana i wykonana we współpracy z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku k. Warszawy oraz Wydziałem Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Photo 15. High Mobility Wheeled Platform (6×6) KPWM-3 was designed and made in cooperation with the Military Institute of Armored and Automotive Technology in Sulejówek near Warsaw and Jarosław Dąbrowski’s Faculty of the Military University of Technology in Warsaw.

Fot. 16. Kołowy Wóz Zabezpieczenia Technicznego KWZT-1 Mamut Tatra T 815-7Z0R9T 44.440 8×8.1R (8×8), wyposażony w żuraw hydrauliczny HIAB XS 477 EP-2 HiPro o udźwigu 17 320 kg, ramię holownicze o udźwigu 12 000 kg, hydrauliczne wyciągarki linowe (dwie główne), każda o uciągu 24 000 kg oraz (pomocnicza) o uciągu 2000 kg, agregat prądotwórczy o mocy 6,5 kVA, lemiesz hydrauliczny.

Photo 16. Wheeled Technical Security Vehicle KWZT-1 Mamut Tatra T 815-7Z0R9T 44.440 8×8.1R (8×8) equipped with HIAB XS 477 EP-2 HiPro hydraulic crane with the lifting capacity of 17 320 kg, a towing arm with the lifting capacity of 12 000 kg, two main hydraulic winches with the pulling force of 24 000 kg each, and an auxiliary winch with the pulling force of 2000 kg and the rope length of 220 m, a 6,5 kVA power aggregate, and a hydraulic road blade.

Fot. 17. Kołowy Wóz Zabezpieczenia Technicznego KWZT-2 Tatra T 815-7M0R98-37AP (8×8), wyposażony w ramię holownicze o udźwigu 14 000 kg, hydrauliczne wyciągarki linowe (główna) o uciągu 24 000 kg oraz (pomocnicza) o uciągu 20 000 kg, agregat prądotwórczy o mocy 6,5 kVA, lemiesz hydrauliczny.

Photo 17. Wheeled Technical Security Vehicle KWZT-2 Tatra T 815-7M0R98-37AP (8×8) equipped with a towing arm with the lifting capacity of 14 000 kg, hydraulic winches with the pulling force of 24 000 kg (main) and 20 000 kg (auxiliary), a 6,5 kVA power aggregate, and a hydraulic road blade.

Fot. 18. Kołowy Wóz Zabezpieczenia Technicznego KWZT-3 Tatra T 815-7M3C4.371 8×8.1R (8×8), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 8520-OK2 o udźwigu 17 320 kg, ramię holownicze o udźwigu 14 000 kg, hydrauliczne wyciągarki linowe (główną) o uciągu 25 000 kg oraz (pomocniczą) o uciągu 2000 kg, lemiesz hydrauliczny.

Photo 18. Wheeled Technical Security Vehicle KWZT-3 Tatra T 815-7M3C4.371 8×8.1R (8×8) equipped with HMF 8520-OK2 hydraulic crane with the lifting capacity of 17 320 kg, a towing arm with the lifting capacity of 14 000 kg, hydraulic winches with the pulling force of 25 000 kg (main) and 2000 kg (auxiliary), and a hydraulic road blade.

Fot. 19. Platforma do ewakuacji sprzętu wojskowego za pomocą Kołowego Wozu Zabezpieczenia Technicznego (KZWT).

Photo 19. Platform for evacuating military equipment with the use of the Wheeled Technical Security Vehicle (KZWT).

Fot. 20. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min
przy ciśnieniu 10 barów lub 460 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 7620 kg.

Photo 20. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water and 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2700 l/min at 10 bar or 460 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 7620 kg.

Fot. 21. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego Atego 1329 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2515 l na wodę oraz 260 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 378 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 4540 kg.

Photo 21. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1329 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2515 l for water, 260 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2700 l/min at a pressure of 8 bar or 378 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 4540 kg.

Fot. 22. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Tatra T815-231R84 (8×8), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 100 l na wodę oraz 1010 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6425 l/min przy ciśnieniu 8 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5440 kg.

Photo 22. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Tatra T815-231R84 (8×8) equipped with tanks of the capacity of 10 100 l for water and 1010 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6425 l/min at 8 bar, and a winch with the pulling force of 5440 kg.

Fot. 23. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450B6X6HZ XS (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8225 l na wodę oraz 855 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, agregat śniegowy z butlami z 60 kg dwutlenku węgla (CO2), autopompę o wydajności 6500 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 418 l/min przy ciśnieniu 40 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe o wydajności 1600 l/min, główne działko wodno-pianowe z deflektorem o wydajności 3600 l/min, wyciągarkę linową o uciągu 7257 kg.

Photo 23. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Scania P450B6X6HZ (6×6) equipped with tanks of the capacity of 8225 l for water and 855 l for foam concentrate, AP 250 powder unit with 250 kg of powder, snow unit with 60 kg carbon dioxide (CO2), a water pump with the capacity of 6500 l/min at 8 bar or 418 l/min at a pressure of 40 bar, a bumper water-foam monitor with the capacity of 1600 l/min, a main water-foam monitor with a deflector and the capacity of 3600 l/min, and a winch with the pulling force of 7257 kg.