keyboard_arrow_up

Lotniskowe samochody

ratowniczo-gaśnicze

Airport rescue and firefighting
vehicles

Lotniskowe samochody ratowniczo-gaśnicze, aby spełnić wymagania międzynarodowych przepisów i norm ICAO oraz NFPA, muszą być projektowane i budowane z wykorzystaniem najnowszych technologii. Zdarza się, że podwozia ciężkich lotniskowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze względu na konieczność osiągnięcia wyznaczonych parametrów techniczno-taktycznych są wyposażone w dwa silniki wysokoprężne o dużej mocy. Jeden z nich służy do napędu podwozia, drugi napędza pompę o dużej wydajności.

In order to meet the requirements of international regulations and the ICAO and NFPA standards, airport rescue and firefighting vehicles must be designed and built with the latest technologies. Sometimes, due to the need to achieve specifi ed technical and tactical parameters, heavy airport vehicles are equipped with two high-power diesel engines: one to drive the vehicle chassis, and the other to drive a high-efficiency water pump.

Fot. 1. Lekki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Ford F-550 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 1000 l na wodę oraz 100 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, agregat śniegowy z butlami z 60 kg dwutlenku węgla (CO2), motopompę o wydajności 1600 l/min przy ciśnieniu 8 barów, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy AW 65/40 o wydajności 65 l/min przy ciśnieniu 40 barów, główne działko wodno-pianowe z deflektorem o wydajności 1000 l/min, wyciągarkę linową o uciągu 2700 kg.

Photo 1. Light-class airport rescue and firefighting vehicle Ford F-550 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 1000 l for water, 100 l for foam concentrate, AP 250 powder unit of the capacity of 250 kg of powder, a snow unit with 60 kg carbon dioxide cylinders (CO2), a motor pump with the capacity of 1600 l/min at a pressure of 8 bar, AW 65/40high-pressure extinguishing unit with the capacity of 65 l/min at a pressure of 40 bar, main water-foam monitor with a deflector and the capacity of 1000 l/min, and a winch with the pulling capacity of 2700 kg.

Fot. 2. Lekki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Messenger B110.35 (4×2), wyposażony w zbiornik o pojemności 600 l na wodę oraz 60 l na środek pianotwórczy, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy AW 70÷100/40 o wydajności 70–100 l/min przy ciśnieniu 40 barów, 30 desek ortopedycznych, wyciągarkę linową o uciągu 2700 kg.

Photo 2. Light-class airport rescue and firefighting vehicle Renault Messenger B110.35 (4×2) equipped with a tank of the capacity of 600 l for water, 60 l for foam concentrate, AW 70 ÷100/40 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 70 to 100 l/min at a pressure of 40 bar, 30 spine boards, and a winch with the pulling force of 2700 kg.

Fot. 3. Średni lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1317 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3000 l na wodę oraz 300 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 1140 l/min przy ciśnieniu 34 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe o wydajności od 115 l/min do 475 l/min.

Photo 3. Medium-class airport rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1317 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3000 l for water, 300 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 1140 l/min at a pressure of 34 bar, a water-foam bumper monitor with the capacity from 115 l/min to 475 l/min.

Fot. 4. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Trakker AT380T38WH (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 9100 l na wodę oraz 1100 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 350 l/min przy ciśnieniu 40 barów, główne działko wodno-pianowe o wydajności 2400 l/min.

Photo 4. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Iveco Trakker AT380T38WH (6×6) equipped with tanks of the capacity of 9100 l for water, 1100 l for foam concentrate, AP 250 powder unit of the capacity of 250 kg of DCP powder, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 350 l/min at 40 bar, and main water-foam monitor with the capacity of 2400 l/min.

Fot. 5. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGS 33.480 BB (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 9100 l na wodę oraz 1100 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, główne działko wodno-pianowe o wydajności 4000 l/min, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 5. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle MAN TGS 33.480 BB (6×6) equipped with tanks of the capacity of 9100 l for water, 1100 l for foam concentrate, AP 250 powder aggregate with 250 kg of DCP powder, a water pump with the capacity of 6000 l/min at pressure of 10 bar, main water foam monitor with the capacity of 4000 l/min, and a winch with the pulling force of 5443 kg.

Fot.6. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz 1846 A (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6000 l na wodę oraz 650 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów, główne działko wodno-pianowe z deflektorem o wydajności 3000 l/min.

Photo 6. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz 1846 A (4×4) equipped with tanks of the capacity of 6000 l for water, 650 l for foam concentrate, AP 250 powder aggregate with 250 kg of powder, a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar, main waterfoam monitor with a deflector and the capacity of 3000 l/min.

Fot. 7. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 2746 AKE (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8000 l na wodę oraz 800 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 5000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe z deflektorem o wydajności 1600 l/min, główne działko wodno-pianowo-proszkowe z deflektorem o wydajności 3600 l/min lub 10 kg/s (proszek).

Photo 7. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 2746 AKE (6×6) equipped with tanks of the capacity of 8000 l for water and 800 l for foam concentrate, AP 250 powder unit with 250 kg of DCP powder, a water pump with the capacity of 5000 l/min at a pressure of 10 bar, a bumper water-foam monitor with a deflector and the capacity of 1600 l/min, and a main waterfoampowder monitor with a deflector and the capacity of 3600 l/min of water or 10 kg/s of powder.

Fot. 8. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 3354 A (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 12 000 l na wodę oraz 1200 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 225 o pojemności 225 kg proszku, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 8. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 3354 A (6×6) equipped with tanks of the capacity of 12 000 l for water, 1200 l for foam concentrate, AP 225 powder aggregate with 225 kg of powder, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 9. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 3354 A (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 12.000 l na wodę oraz 1200 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 225 o pojemności 225 kg proszku, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 9. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 3354 A (6×6) equipped with tanks of the capacity of 12 000 l for water, 1200 l for foam concentrate, AP 225 powder aggregate with 225 kg of DCP powder, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 10. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450B4HZ XT (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4500 l na wodę oraz 540 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 180 o pojemności 180 kg proszku, autopompę o wydajności 4000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe z deflektorem o wydajności 1500 l/min, główne działko wodno-pianowe o wydajności 3000 l/min, wyciągarkę linową o uciągu 5440 kg.

Photo 10. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Scania P450B4X4HZ XT (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4500 l for water, 540 l for foam concentrate, AP 180 powder aggregate with 180 kg of powder, a water pump with the capacity of 4000 l/min at a pressure of 10 bar or 250 l/min at 40 bar, a bumper water-foam monitor with a deflector and the capacity of 1500 l/min, main waterfoam monitor with the capacity of 3000 l/min, and a winch with the pulling force of 5440 kg.

Fot. 11. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Scania G450B6X6HZ XT (6×6), wyposażony zbiorniki o pojemności 8225 l na wodę oraz 855 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, agregat śniegowy z butlami z 60 kg dwutlenku węgla (CO2), autopompę o wydajności 6500 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 418 l/min przy ciśnieniu 40 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe o wydajności 1600 l/min, główne działko wodno-pianowe z deflektorem o wydajności 3600 l/min, wyciągarkę linową o uciągu 7257 kg.

Photo 11. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Scania G450B6X6HZ XT (6×6) equipped with tanks of the capacity of 8225 l for water and 855 l for foam concentrate, AP 250 powder aggregate with 250 kg of powder, a snow aggregate with 60 kg carbon dioxide cylinders (CO2), a water pump with the capacity of 6500 l/min at a pressure of 8 bar or 418 l/min at a pressure of 40 bar, a bumper water-foam monitor with the capacity of 1600 l/min, a main water-foam monitor with a deflector and the capacity of 3600 l/min, and a winch with the pulling force of 7257 kg.

Fot. 12. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P500B6X6HZ XT (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 000 l na wodę oraz 1200 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 5000 l/min przy ciśnieniu 8 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe z deflektorem o wydajności 1500 l/min, główne działko wodno-pianowe o wydajności 5000 l/min.

Photo 12. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Scania P500B6X6HZ XT (6×6) equipped with tanks with a capacity of 10 000 l for water and 1200 l for foam concentrate, an AP 250 powder aggregate with 250 kg of powder, a water pump with capacity of 5000 l/min at a pressure of 8 bar, a bumper water-foam monitor with a deflector with a capacity of 1500 l/min, a main water-foam monitor and capacity of 5000 l/min.

Fot. 13. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Scania R480CB6X6EHZ (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8000 l na wodę, 1000 l na środek pianotwórczy klasy B, 500 l na środek pianotwórczy klasy A, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe o wydajności 950 l/min, główne działko wodno-pianowo-proszkowe z deflektorem o wydajności 3800 l/min lub 7 kg/s (proszek), system piany sprężonej CAFS.

Photo 13. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Scania R480CB6X6EHZ (6×6) equipped with tanks of the capacity of 8000 l for water, 1000 l for B-class foam concentrate, 500 l for A-class foam concentrate, AP 250 powder aggregate with 250 kg of powder, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar, a bumper water-foam monitor with the capacity of 950 l/min, a main water-foam-powder monitor with a deflector and the capacity of 3800 l/min or 7 kg/s of powder, CAFS compressed foam system.

Fot. 14. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Scania R480CB6X6EHZ (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy klasy B, 500 l na środek pianotwórczy klasy A, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe o wydajności 950 l/min, główne działko wodno-pianowo-proszkowe z deflektorem o wydajności 3800 l/min lub 7 kg/s (proszek), system piany sprężonej CAFS.

Photo 14. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Scania R480CB6X6EHZ (6×6) equipped with tanks with a capacity of 8000 l for water, 1000 l for B-class foam concentrate, 500 l for A-class foam concentrate, an AP 250 powder aggregate with 250 kg of powder, a water pump with capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar, a bumper water-foam monitor with a capacity of 950 l/min, a main water-foam-powder monitor with a deflector and capacity of 3800 l/min or 7 kg/s of powder, and CAFS compressed foam system.

Fot. 15. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Scania R480CB6X6EHZ (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 200 l na wodę oraz 1550 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe o wydajności 800 l/min, główne działko wodno-pianowe z deflektorem o wydajności 6000 l/min.

Photo 15. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Scania R480CB6X6EHZ (6×6) equipped with tanks of the capacity of 10 200 l for water, 1550 l for foam concentrate, an AP 250 powder unit with 250 kg of powder, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar, a bumper water-foam monitor with the capacity of 800 l/min, and a main water-foam monitor with a deflector and the capacity of 6000 l/min.

Fot. 16. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Tatra T815-231R81 (8×8), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 100 l na wodę oraz 1010 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6425 l/min przy 8 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5440 kg.

Photo 16. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Tatra T815-231R81 (8×8) equipped with extinguishing tanks of the capacity of 10 100 l for water and 1010 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6425 l/min at a pressure of 8 bar, and a winch with the pulling force of 5440 kg.