keyboard_arrow_up

Lekkie elektryczne

samochody

ratowniczo-gaśnicze

Light-class electric firefighting
vehicles
Lekkie elektryczne samochody ratowniczo-gaśnicze

Samochód ratowniczo-gaśniczy klasy lekkiej z napędem elektrycznym to pojazd przeznaczony głównie dla jednostek Zakładowych Straży Pożarnych do podejmowania interwencji i poruszania się wewnątrz budynków. Jest on wyposażony w podstawowy sprzęt pożarniczy i ratowniczy, może też mieć zbiorniki na środki gaśnicze. Niektóre z tych pojazdów są wykorzystywane przez jednostki straży pożarnych jako pojazdy edukacyjne.

A light-class rescue and firefighting vehicle with an electric drive is a vehicle designed mainly for the units of the Company Fire Brigades to intervene and move mainly inside buildings. Th ey are equipped with basic fire and rescue equipment and may have extinguishing agent tanks. Some of these vehicles can be used by fire brigades as educational vehicles.

Fot. 1. Lekki elektryczny pojazd edukacyjny Melex, wyposażony w zbiornik o pojemności 100 l na wodę i pompę elektryczną o wydajności 20 l/min przy ciśnieniu 4 barów.

Photo 1. Light-class electric educational vehicle Melex equipped with a tank of the capacity of 100 l for water and an electric pump with the capacity of 20 l/min at a pressure of 4 bar.

Fot. 2. Lekki elektryczny pojazd szybkiej interwencji gaśniczy Club Car Carryall 6, wyposażony w agregat gaśniczy na pianę sprężoną POLY CAFS SL 100, zbiorniki o pojemności 100 l na wodę oraz 25 l na środek pianotwórczy, aparaty powietrzne.

Photo 2. Light electric rapid intervention firefighting vehicle Club Car Carryall 6 equipped with POLY CAFS SL 100 compressed foam extinguishing unit, tanks of the capacity of 100 l for water and 25 l for foam concentrate, and breathing apparatus.

Fot. 3. Lekki elektryczny pojazd szybkiej interwencji gaśniczy Club Car Carryall 700, wyposażony w agregat gaśniczy na pianę sprężoną POLY CAFS SL 100, zbiorniki o pojemności 100 l na wodę oraz 25 l na środek pianotwórczy, aparaty powietrzne.

Photo 3. Light electric rapid intervention firefighting vehicle Club Car Carryall 700 equipped with POLY CAFS SL 100 compressed foam extinguishing unit, tanks of the capacity of 100 l for water and 25 l for foam concentrate, and air breathing apparatus.

Fot. 4. Lekki elektryczny pojazd szybkiej interwencji ratownictwa technicznego Melex, wyposażony w sprzęt ratownictwa technicznego.

Photo 4. Light-class electric vehicle for rapid intervention technical rescue Melex equipped with technical rescue equipment.