keyboard_arrow_up

Ciężkie samochody

ratowniczo-gaśnicze

Heavy-class rescue and firefighting
vehicles

Samochód ratowniczo-gaśniczy klasy średniej to pojazd, którego maksymalna masa rzeczywista wynosi od 7500 kg do 16 000 kg. Aby mógł spełniać wymagania dotyczące parametrów i wyposażenia, najczęściej jest zabudowywany na podwoziu o dopuszczalnej masie całkowitej między 12 000 kg a 16 000 kg, głównie na podwoziach wyposażonych w kabiny załogowe. Załoga średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii miejskiej lub uterenowionej składa się z sześciu (1+1+4) osób. W praktyce czasami spotka się jednak kabiny, które mogą pomieścić więcej niż sześć osób. Standardowa 3-osobowa (1+2) tzw. kabina krótka jest używana głównie przy zabudowie samochodu kategorii terenowej (3). W tej kategorii pojazdów jest możliwa również zabudowa pojazdu z kabinami czterodrzwiowymi dla czterech (1+1+2) lub sześciu (1+1+4) osób.

A medium-class rescue and fi refi ghting vehicle is a vehicle, whose maximum operational weight is between 7500 kg and 16 000 kg. In practice, in order to meet the requirements for parameters and equipment, it is most oft en built on a chassis with permissible total weight between 12 000 kg and 16 000 kg. It is built mainly on chassequipped with crew cabins. Th e crew of a medium-class rescue and fi refi ghting vehicle of municipal or off -road categories consists of six (1+1+4) people. In practice, we can sometimes fi nd cabins that can accommodate more than six people. However, the standard 3-person (1+2) short cab is used when building an off -road category vehicle (3). In this category of vehicles, we also distinguish the possibility of building a vehicle with four-door cabins for four (1+1+2) or six (1+1+4) persons.

Fot. 1. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Trakker AD380T38H (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 9000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 4000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 1. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Iveco Trakker AD380T38H (6×4) equipped with tanks of the capacity of 9000 l for water, 1000 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 4000 l/min at a pressure of 10 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 2. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Trakker AD380T38WH (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 9000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 4000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 2. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Iveco Trakker AD380T38WH (6×6) equipped with tanks of the capacity of 9000 l for water, 1000 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 4000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 3. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (wodno-pianowo-proszkowy) Iveco Trakker AD380T45W (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 7500 l na wodę oraz 2000 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 750 o pojemności 750 kg proszku, autopompę o wydajności 6300 l/min przy ciśnieniu 8 barów.

Photo 3. Heavy-class rescue and firefighting vehicle (water-foam-powder) Iveco Trakker AD380T45W (6×6) equipped with tanks of the capacity of 7500 l for water, 2000 l for foam concentrate, AP 750 powder unit of the capacity of 750 kg of powder, and a water pump with the capacity of 6300 l/min at 8 bar.

Fot. 4. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Trakker AT260T45W (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 7000 l na wodę oraz 600 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 4. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Iveco Trakker AT260T45W (6×6) equipped with tanks of the capacity of 7000 l for water, 600 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 5. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Trakker AT380T42WH (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 4000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 5. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Iveco Trakker AT380T42WH (6×6) equipped with tanks of the capacity of 10 000 l for water, 1000 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 4000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 6. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Trakker AT380T42WH (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 6. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Iveco Trakker AT380T42WH (6×6) equipped with tanks of the capacity of 10 000 l for water, 1000 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 7. Ciężki samochód gaśniczy wodno-pianowy Jelcz 325 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów.

Photo 7. Heavy water-foam firefighting vehicle Jelcz 325 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar.

Fot. 8. Ciężki samochód gaśniczy wodno-pianowy Jelcz 325 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6000 l na wodę oraz 600 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów.

Photo 8. Heavy water-foam firefighting vehicle Jelcz 325 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 6000 l for water, 600 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar.

Fot. 9. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.240 BB (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2500 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 9. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGM 18.240 BB (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2500 l/min at a pressure of 10 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 10. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.240 BB (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 10. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGM 18.240 BB (4×2) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 11. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.240 BB (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6300 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 4000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 11. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGM 18.240 BB (4×2) equipped with tanks of the capacity of 6300 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 4000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 12. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.240 BB (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6500 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 12. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGM 18.240 BB (4×2) equipped with tanks of the capacity of 6500 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 13. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.240 BB (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 7000 l na wodę oraz 700 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 13. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGM 18.240 BB (4×4) equipped with tanks of the capacity of 7000 l for water, 700 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 8 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 14. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.240 BL (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 370 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 14. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGM 18.240 BL (4×2) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar or 370 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 15. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.250 BL (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 15. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGM 18.250 BL (4×2) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 16. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (wodno-pianowo-proszkowy) MAN 18.284 LAC (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3000 l na wodę oraz 300 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 16. Heavy-class rescue and firefighting vehicle (water-foam-powder) MAN 18.284 LAC (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3000 l for water, 300 l for foam concentrate, AP 250 powder unit of the capacity of 250 kg of powder, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 17. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 18.330 BB (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4500 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3700 l/min przy ciśnieniu 8 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 17. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN 18.330 BB (4×2) equipped with tanks of the capacity of 4500 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3700 l/min at a pressure of 8 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 18. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (wodno-pianowo-proszkowy) MAN 18.330 BB (4×2) , wyposażony w zbiorniki o pojemności 2000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 2584 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 18. Heavy-class rescue and firefighting vehicle (water-foam-powder) MAN 18.330 BB (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 500 l for foam concentrate, AP 250 powder unit of the capacity of 250 kg of powder, and a water pump with the capacity of 2584 l/min at 8 bar or 250 l/min at 40 bar.

Fot. 19. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGS 18.360 BB (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 7000 l na wodę oraz 700 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 19. Heavy-class rescue and fi refi ghting vehicle MAN TGS 18.360 BB (4×4) equipped with tanks of the capacity of 7000 l for water, 700 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 20. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 27.414 DFC (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8000 l na wodę oraz 800 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3300 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 20. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN 27.414 DFC (6×4) equipped with tanks of the capacity of 8000 l for water, 800 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 3300 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 21. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGS 26.360 BB (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 7000 l na wodę oraz 200 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 300 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5543 kg.

Photo 21. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGS 26.360 BB (6×6) equipped with tanks of the capacity of 7000 l for water, 200 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 300 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5543 kg.

Fot. 22. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGS 33.400 BB (6×6) , wyposażony w zbiorniki o pojemności 12 700 l na wodę, 1600 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 22. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGS 33.400 BB (6×6) equipped with tanks of the capacity of 12 700 l for water, 1600 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 23. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGS 33.440 BB (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę, 9000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 23. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGS 33.440 BB (6×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 9000 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 24. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGS 33.440 BB (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 000 l na wodę, 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 4000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 24. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGS 33.440 BB (6×4) equipped with tanks of the capacity of 10 000 l for water, 1000 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 4000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 25. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGS 33.440 BL (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 25. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGS 33.440 BL (6×4) equipped with tanks of the capacity of 10 000 l for water, 1000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar, and a winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 26. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1525 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5600 l na wodę oraz 400 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, działko zderzakowe wodno-pianowe o wydajności 1600 l/min.

Photo 26. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1525 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5600 l for water, 400 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar, and a bumper water-foam monitor with the capacity of 1600 l/min.

Fot. 27. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1529 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3400 l/min przy ciśnieniu 8 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 27. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1529 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3400 l/min at a pressure of 8 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 28. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1529 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3750 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 28. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1529 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3750 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 29. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 400 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3750 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 29. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 400 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3750 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 30. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 400 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3750 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 30. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 400 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3750 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 31. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 31. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 32. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3750 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5445 kg.

Photo 32. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3750 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5445 kg.

Fot. 33. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3750 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 33. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3750 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 34. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4) (wersja 1), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3750 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5445 kg.

Photo 34. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4) (version 1) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3750 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at 40 bar pressure, and a winch with the pulling force of 5445 kg.

Fot. 35. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1828 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3750 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 35. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3750 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 36. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1828 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 2000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3750 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 36. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1828 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 2000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3750 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 37. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 2031 A (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6180 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 350 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 37. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 2031 A (4×4) equipped with tanks of the capacity of 6180 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 350 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 38. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 2036 A (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4500 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 350 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 38. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 2036 A (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4500 l for water, 500 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 350 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 39. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 2632 K (6×4), wyposażony w zbiornik o pojemności 7000 l na wodę oraz autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 39. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 2632 K (6×4) equipped with a tank of the capacity of 7000 l for water, and a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 40. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 3241 K (8×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6500 l na wodę oraz 6500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 8 barów.

Photo 40. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 3241 K (8×4) equipped with tanks of the capacity of 6500 l for water, 6500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 8 bar.

Fot. 41. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 3340 A (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8500 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 5000 l/min przy ciśnieniu 8 barów, agregat wysokociśnieniowy AW 125/40 o wydajności 125 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 3620 kg.

Photo 41. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 3340 A (6×6) equipped with tanks of the capacity of 8500 l for water, 1000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 5000 l/min at a pressure of 8 bar, AW 125/40 high-pressure aggregate with the capacity 125 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 3620 kg.

Fot. 42. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 3341 A (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 5000 l na środek pianotwórczy klasy B, 5000 l na środek pianotwórczy klasy A, autopompę o wydajności 5100 l/min przy ciśnieniu 8 barów, system piany sprężonej CAFS.

Photo 42. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 3341 A (6×6) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 5000 l for B-class foam concentrate, 5000 l for A-class foam concentrate, a water pump with the capacity of 5100 l/min at 8 bar, and CAFS compressed foam system.

Fot. 43. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 3341 A (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8500 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 5000 l/min przy ciśnieniu 8 barów.

Photo 43. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 3341 A (6×6) equipped with tanks of the capacity of 8500 l for water, 1000 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 5000 l/min at a pressure of 8 bar.

Fot. 44. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 3341 A (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 4000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 44. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 3341 A (6×6) equipped with tanks of the capacity of 10 000 l for water, 1000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 4000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 45. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 3341 K (6×4), wyposażony w zbiornik o pojemności 10 000 l na wodę oraz autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 45. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 3341 K (6×4) equipped with a tank of the capacity of 10 000 l for water, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 46. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 3350 A (6×6), wyposażony w zbiornik o pojemności 6000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 46. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 3350 A (6×6) equipped with tanks of the capacity of 6000 l for water, 1000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 47. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 4151 A (8×8), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 000 l na wodę oraz 3000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 4000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 47. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 4151 A (8×8) equipped with tanks of the capacity of 10 000 l for water, 3000 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 4000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 48. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 4840 K (8×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 14 000 l na wodę oraz 2000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 48. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 4840 K (8×4) equipped with tanks of the capacity of 14 000 l for water, 2000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 49. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Arocs 2036 A (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5500 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 350 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 49. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Arocs 2036 A (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5500 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 350 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 50. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Arocs 3340 A (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 13 000 l na wodę oraz 2000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 50. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Arocs 3340 A (6×6) equipped with tanks of the capacity of 13 000 l for water, 2000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 51. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum 300.16 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5020 l na wodę i 535 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 350 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 51. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Renault Midlum 300.16 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5020 l for water and 535 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 3400 l/min at a pressure of 8 bar or 350 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 52. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Kerax 340.19 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 2000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 4000 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 52. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Renault Kerax 340.19 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 2000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 4000 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 53. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks K440 P6X6 MEDIUM E6 (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 120 l na wodę oraz 1085 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 5591 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 492 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 53. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Renault Trucks K440 P6X6 MEDIUM E6 (6×6) equipped with tanks of the capacity of 10 120 l for water, 1085 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 5591 l/min at a pressure of 8 bar or 492 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 54. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (wodno-pianowo-proszkowy) Renault Trucks K440 P6X6 MEDIUM E6 (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8180 l na wodę oraz 1030 l środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 500 o pojemności 500 kg proszku, autopompę o wydajności 5710 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 447 l/min przy ciśnieniu 40 barów, zderzakowe działko wodnopianowe o wydajności od 1000 do 1600 l/min.

Photo 54. Heavy-class rescue and firefighting vehicle (water-foam-powder) Renault Trucks K440 P6X6 MEDIUM E6 (6×6) equipped with tanks of the capacity of 8180 l for water, 1030 l for foam concentrate, AP 500 powder unit of the capacity of 500 kg of powder, a water pump with the capacity of 5710 l/min at a pressure of 8 bar or 447 l/min at a pressure of 40 bar, and a bumper water-foam monitor with the capacity of 1000 to 1600 l/min.

Fot. 55. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks K440 P6X6 MIDIUM E6 (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 9000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 55. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Renault Trucks K440 P6X6 MIDIUM E6 (6×6) equipped with tanks of the capacity of 9000 l for water, 1000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 8 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 56. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania G450B6X4NZ XT (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6000 l na wodę oraz 7000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min
przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe o wydajności 1140 l/min.

Photo 56. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania G450B6X4NZ XT (6×4) equipped with tanks of the capacity of 6000 l for water, 7000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a bumper water-foam monitor with the capacity of 1140 l/min.

Fot. 57. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania G420CB6X6EHZ (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8000 l na wodę oraz 800 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 8 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 57. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania G420CB6X6EHZ (6×6) equipped with tanks of the capacity of 8000 l for water, 800 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 8 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 58. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania G440CB8X4EHZ (8×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 8000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 8 barów.

Photo 58. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania G440CB8X4EHZ (8×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 8000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 8 bar.

Fot. 59. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (wodno-pianowo-proszkowo-śniegowy) Scania P126CB6X4HZ (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8000 l na wodę oraz 800 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, agregat śniegowy z butlami z 120 kg dwutlenkiem węgla (CO2), autopompę o wydajności 3750 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 59. Heavy-class rescue and firefighting vehicle (water-foam-powder-snow) Scania P126CB6X4HZ (6×4) equipped with tanks of the capacity of 8000 l for water, 800 l for foam concentrate, AP 250 powder unit of the capacity of 250 kg of powder, snow unit with cylinders with 120 kg of carbon dioxide (CO2), a water pump with the capacity of 3750 l/min at a pressure of 8 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 60. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P340DB4X4HHZ (4×4) (wersja 1), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 7620 kg.

Photo 60. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P340DB4X4HHZ (4×4) (version 1) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 7620 kg.

Fot. 61. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P340DB4X2HNZ (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 200 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 61. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P340DB4X2HNZ (4×2) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar or 200 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 62. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P340DB4X4HHZ (4×4) (wersja 3), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 62. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P340DB4X4HHZ (4×4) (version 3) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 63. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P360CB4X4HHZ (4×4) (wersja 2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 200 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 7620 kg.

Photo 63. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P360CB4X4HHZ (4×4) (version 2) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar or 200 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 7620 kg.

Fot. 64. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (wodno-pianowo-proszkowy) Scania P360CB4X4EHZ (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 400 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 500 o pojemności 500 kg proszku, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 7620 kg.

Photo 64. Heavy-class rescue and firefighting vehicle (water-foam-powder) Scania P360CB4X4EHZ (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 400 l for foam concentrate, AP 500 powder unit of the capacity of 500 kg of powder, a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 7620 kg.

Fot. 65. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P370B4X2NB XT (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 100 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5440 kg.

Photo 65. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P370B4X2NB XT (4×2) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 100 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar, and a winch with the pulling force of 5440 kg.

Fot. 66. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P370B4X4HZ XT (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5065 l na wodę oraz 560 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3628 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 489 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 66. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P370B4X4HZ XT (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5065 l for water, 560 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3628 l/min at a pressure of 8 bar or 489 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 67. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P370CB4X4HHZ (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 411 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 67. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P370CB4X4HHZ (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar or 411 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 68. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (wodno-pianowo-proszkowy) Scania P380DB4X2HNZ (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4500 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 7484 kg.

Photo 68. Heavy-class rescue and firefighting vehicle (water-foam-powder) Scania P380DB4X2HNZ (4×2) equipped with tanks of the capacity of 4500 l for water, 500 l for foam concentrate, AP 250 powder unit of the capacity of 250 kg of powder, a water pump with the capacity of 3200 l/min at 8 bar or 400 l/min at 40 bar, and a winch with the pulling force of 7484 kg.

Fot. 69. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P400CB6X4EHZ (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8000 l na wodę oraz 800 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 5700 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 500 l/min przy ciśnieniu 40 barów, system piany sprężonej CAFS.

Photo 69. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P400CB6X4EHZ (6×4) equipped with tanks of the capacity of 8000 l for water, 800 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 5700 l/min at a pressure of 8 bar or 500 l/min at a pressure of 40 bar, and CAFS compressed foam system.

Fot. 70. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P400CB6X4EHZ (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 9000 l na wodę oraz 4000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 8000 l/min
przy ciśnieniu 8 barów lub 390 l/min przy ciśnieniu 40 barów, zderzakowe działko wodno-pianowo o wydajności 1600 l/min.

Photo 70. Heavy-class rescue and firefighting Scania P400CB6X4EHZ (6×4) equipped with tanks of the capacity of 9000 l for water, 4000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 8000 l/min at a pressure of 8 bar or 390 l/min at a pressure of 40 bar, a bumper water-foam monitor with the capacity of 1600 l/min.

Fot. 71. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P420CB8X4EHZ (8×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 9000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 71. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P420CB8X4EHZ (8×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 9000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 72. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P420CB8X4EHZ (8×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 9000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 72. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P420CB8X4EHZ (8×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 9000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 73. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450B4X4HZ XT (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6875 l na wodę oraz 710 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 5271 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 390 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 73. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P450B4X4HZ XT (4×4) equipped with tanks of the capacity of 6875 l for water, 710 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 5271 l/min at a pressure of 8 bar or 390 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 74. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450B6X6HZ XT (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6100 l/min
przy ciśnieniu 8 barów lub 379 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 74. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P450B6X6HZ XT (6×6) equipped with tanks of the capacity of 10 000 l for water, 1000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6100 l/min at a pressure of 8 bar or 379 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 75. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450CB4X4HHZ (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 7000 l na wodę oraz 700 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 5200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 390 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 75. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P450CB4X4HHZ (4×4) equipped with tanks of the capacity of 7000 l for water, 700 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 5200 l/min at a pressure of 8 bar or 390 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 76. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450CB4X4HHZ (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3628 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 489 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 6124 kg.

Photo 76. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P450CB4X4HHZ (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3628 l/min at a pressure of 8 bar or 489 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 6124 kg.

Fot. 77. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450CB4X4HHZ (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 370 l/min przy ciśnieniu 40 barów, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6124 kg.

Photo 77. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P450CB4X4HHZ (4×4) equipped with tanks of the capacity of 6000 l for water, 1000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 8 bar or 370 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 6124 kg.

Fot. 78. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450CB6X4EHZ (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6000 l na wodę oraz 7000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 8 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe o wydajności 1600 l/min.

Photo 78. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P450CB6X4EHZ (6×4) equipped with tanks of the capacity of 6000 l for water, 7000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 8 bar, and a bumper water-foam monitor with the capacity of 1600 l/min.

Fot. 79. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z przemysłowym masztem gaśniczym Scania P450CB8X4HSZ (8×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6000 l na wodę oraz 7000 l na środek pianotwórczy, auto­pompę o wydajności 8000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, hydrauliczny maszt gaśniczy o wysokości 20 m z działkiem wodno-pianowym o wydajności 3500–6000 l/min, główne działko wodno-pianowe o wydajności 6000 l/min.

Photo 79. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P450CB8X4HSZ (8×4) with industrial fire extinguishing mast equipped with tanks of the capacity of 6000 l for water, 7000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 8000 l/min at a pressure of 10 bar, a hydraulic extinguishing mast with a height of 20 m with a water-foam monitor with the capacity of 3500 to 6000 l/min, and with main water-foam monitor with the capacity of 6000 l/min.

Fot. 80. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania R480CB8X6EHZ (8×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 9000 l na wodę oraz 3000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 8 barów, wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 80. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania R480CB8X6EHZ (8×6) equipped with tanks of the capacity of 9000 l for water, 3000 l for a foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 8 bar, and a winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 81. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Tatra 815-231R55 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 400 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 550 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 81. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Tatra 815-231R55 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 400 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3400 l/min at a pressure of 8 bar or 550 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 82. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Tatra 815-231R55 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 400 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 550 l/min przy ciśnieniu 40 barów, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 13 650 kg.

Photo 82. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Tatra 815-231R55 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 400 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar or 550 l/min at a pressure of 40 bar, and a hydraulic winch with the pulling force of 13 650 kg.

Fot. 83. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FM 7 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3600 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 83. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Volvo FM 7 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3600 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 84. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (wodno-pianowo-proszkowy) Volvo FM 9 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów.

Photo 84. Heavy-class rescue and firefighting vehicle (water-foam-powder) Volvo FM 9 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, AP 250 powder aggregate of the capacity of 250 kg of powder, a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar.

Fot. 85. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FM 12 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3300 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 500 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 85. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Volvo FM 12 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3300 l/min at a pressure of 8 bar or 500 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 86. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FM 12 (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8000 l na wodę oraz 800 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 4800 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 86. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Volvo FM 12 (6×4) equipped with tanks of the capacity of 8000 l for water, 800 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 4800 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 87. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FM 12 (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8000 l na wodę oraz 800 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 4800 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 87. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Volvo FM 12 (6×4) equipped with tanks of the capacity of 8000 l for water, 800 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 4800 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 88. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FMX 430 (4×2), wyposażony w zbiornik o pojemności 3800 l na wodę oraz 80 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 200 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 88. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Volvo FMX 430 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 3800 l for water, 80 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 200 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 89. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FMX 440 (6×4), wyposażony w zbiornik o pojemności 10 000 l na wodę oraz autopompę o wydajności 10 000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 11 340 kg.

Photo 89. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Volvo FMX 440 (6×4) equipped with a tank of the capacity of 10 000 l for water, a water pump with the capacity of 10 000 l/min at a pressure of 10 bar, and a hydraulic winch with the pulling force of 11 340 kg.