keyboard_arrow_up

Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze w Sulęcinie i Żaganiu z „ciężkimi” wozami

Tym razem dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze Scania P370B4X4HZ XT (4×4) zasilą flotę Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Sulęcinie i Żaganiu.

To kolejne samochody z partii sześciu tego rodzaju wozów, które zamówiła Lubuska Komenda Wojewódzka PSP dla podległych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w tym województwie.

Każdy z nowych pojazdów napędzany jest wysokoprężnym silnikiem o maksymalnej mocy 272 kW (370 KM). Z przodu kabiny umieszczona została wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg.

Nadwozie pożarnicze ma siedem skrytek sprzętowych. Kompozytowe zbiorniki na środki gaśnicze mają pojemność 5000 litrów na wodę i 500 litrów na środek pianotwórczy.

W tylnej części nadwozia pożarniczego znajduje się przedział pompowo-sprzętowy. Zamontowano w nim autopompę o wydajności 3761 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 514 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Ponadto samochody wyposażone zostały w wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy o wysokości 5 metrów z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm.

Warto przypomnieć w tym miejscu, że pod koniec grudnia 2021 roku przekazano cztery takie same ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze Scania P370B4X4HZ XT dla jednostek PSP woj. lubuskiego. Trafiły one na wyposażenie Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim, Nowej Soli, Strzelcach Krajeńskich, a także Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Zielonej Górze.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.