keyboard_arrow_up

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 11 km PSP w Łodzi z nowym Ciężkim Samochodem Ratowniczo-Gaśniczym

To kolejna jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej, do której pod koniec 2021 roku trafił na wyposażenie ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450B4X4HZ XT.

Samochód napędzany jest wysokoprężnym silnikiem o maksymalnej mocy 331 kW (450 KM). Z przodu sześciomiejscowej kabiny (1+1+4) umieszczona została wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg.

Nadwozie pożarnicze ma pięć skrytek sprzętowych zamykanych żaluzjami aluminiowymi. Kompozytowe zbiorniki na środki gaśnicze mają pojemność 6875 litrów na wodę i 710 litrów na środek pianotwórczy.

W tylnej części nadwozia pożarniczego znajduje się przedział pompowo-sprzętowy. Zamontowano w nim autopompę o wydajności 5271 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 390l /min przy ciśnieniu 40 barów. Poza tym samochody wyposażone zostały w wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy o wysokości 5 metrów z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36.000 lm.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 11 km PSP w Łodzi z nowym Ciężkim Samochodem Ratowniczo-Gaśniczym
Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.