keyboard_arrow_up

Jasielscy strażacy z nowym ciężkim samochodem

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Jaśle w woj. podkarpackim otrzymali ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P370B4X4HZ XT.

2-osiowe podwozie, na którym zabudowano samochód napędzane jest silnikiem o maksymalnej mocy 272 kW (370 KM). Samochód został wyposażony w obszerną, bezpieczną i ergonomiczną, jednomodułową kabinę załogową. Pozwala ona na przewiezienie sześciu strażaków. Z przodu kabiny na podstawie cynkowanej na gorąco przystosowanej do holowania pojazdu, zamontowana została wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg z liną o długości 28 metrów.

Nadwozie pożarnicze ma siedem skrytek sprzętowych, które zamykane są żaluzjami aluminiowymi. Kompozytowe zbiorniki na środki gaśnicze przystosowane są do przewozu 5000 litrów wody oraz 500 litrów środka pianotwórczego.

W tylnej części nadwozia pożarniczego umieszczony został przedział pompowo-sprzętowy. Zabudowano w nim autopompę o wydajności 3761 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 514 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Poza tym w samochodzie zamontowano ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o wydajności od 1600 do 3200 l/min, cztery zraszacze, zwijadło szybkiego natarcia z wężem o dł. 60 metrów zakończone prądownicą pistoletową o wydajności 200 l/min oraz wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy o wysokości 5,4 m z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.