keyboard_arrow_up

Jakość

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. jako pierwsza wśród firm z branży pożarniczej w Polsce wprowadziła Zintegrowany System Zarządzania Jakością, którego skuteczność jest nieustannie doskonalona zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, wymaganiami AQAP 2110:2016 oraz Wewnętrznego Systemu Kontroli umożliwiającego realizację zamówień dla sił zbrojnych RP lub innych państw NATO.

Zakres certyfikacji ISO obejmuje projektowanie, prace rozwojowe, produkcje, handel i serwis pojazdów samochodowych oraz sprzętu i wyposażenia przeznaczonych do celów specjalnych. Skuteczność systemów zarządzenia jest potwierdzona przez niezależne Centrum Certyfikacji Jakości funkcjonujące w strukturze Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne projektuje, testuje, mierzy i produkuje każdą część i element z dokładnością, jaką niektórzy mogą uznać za ekstremalną. Jest to proces przeprowadzany z pasją i precyzją oraz z wykorzystaniem wbudowanego systemem zarządzania jakością. Od początku do końca. To właśnie on decyduje o efektywności, niezawodności, bezpieczeństwie i ergonomii. Firma rocznie zleca kilkanaście do kilkudziesięciu badań swoich produktów renomowanym laboratoriom jak:

⦁ Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT)
⦁ Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS)
⦁ Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP)

Firma Szczęśniak Pojazdy Specjalne może pochwalić się licznymi certyfikatami. Potwierdzają one jakość zarówno produktów jak i usług świadczonych przez firmę.

Certyfikat AQAP – certyfikat potwierdzający jakość dostawców sił zbrojnych

Certyfikat ISO 9001 – międzynarodowy certyfikat potwierdzający spełnienie norm które powinien posiadać system zarządzania jakością w organizacji

Certyfikat ISO 14001 – certyfikat potwierdzający spełnienie norm zarządzania środowiskowego

Certyfikat WSK – certyfikat potwierdza kompetencje firmy do międzynarodowego legalnego obrotu uzbrojeniem

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. o. posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jakość naszych pojazdów jest wielokrotnie sprawdzana na różnym etapie produkcji. Kolejnym krokiem w wielu przypadkach jest badanie samochodów w specjalnie przygotowanych dla nich warunkach. Pozwala to wykluczyć wszelkie powstałe wady oraz modernizować pojazdy by były jeszcze bardziej niezawodne.

Szczęśniak Pojazdy Specjalne, Samochody gaśnicze

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.