keyboard_arrow_up

Jakość

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. jako pierwsza wśród firm z branży pożarniczej w Polsce wprowadziła Zintegrowany System Zarządzania Jakością, którego skuteczność jest nieustannie doskonalona zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, wymaganiami AQAP 2110:2016 oraz Wewnętrznego Systemu Kontroli umożliwiającego realizację zamówień dla sił zbrojnych RP lub innych państw NATO.

Zakres certyfikacji ISO obejmuje projektowanie, prace rozwojowe, produkcje, handel i serwis pojazdów samochodowych oraz sprzętu i wyposażenia przeznaczonych do celów specjalnych. Skuteczność systemów zarządzenia jest potwierdzona przez niezależne Centrum Certyfikacji Jakości funkcjonujące w strukturze Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne projektuje, testuje, mierzy i produkuje każdą część i element z dokładnością, jaką niektórzy mogą uznać za ekstremalną. Jest to proces przeprowadzany z pasją i precyzją oraz z wykorzystaniem wbudowanego systemem zarządzania jakością. Od początku do końca. To właśnie on decyduje o efektywności, niezawodności, bezpieczeństwie i ergonomii. Firma rocznie zleca kilkanaście do kilkudziesięciu badań swoich produktów renomowanym laboratoriom jak:

⦁ Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT)
⦁ Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS)
⦁ Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP)

Firma Szczęśniak Pojazdy Specjalne może pochwalić się licznymi certyfikatami. Potwierdzają one jakość zarówno produktów jak i usług świadczonych przez firmę.

Certyfikat AQAP – certyfikat potwierdzający jakość dostawców sił zbrojnych

Certyfikat ISO 9001 – międzynarodowy certyfikat potwierdzający spełnienie norm które powinien posiadać system zarządzania jakością w organizacji

Certyfikat ISO 14001 – certyfikat potwierdzający spełnienie norm zarządzania środowiskowego

Certyfikat WSK – certyfikat potwierdza kompetencje firmy do międzynarodowego legalnego obrotu uzbrojeniem

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. o. posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jakość naszych pojazdów jest wielokrotnie sprawdzana na różnym etapie produkcji. Kolejnym krokiem w wielu przypadkach jest badanie samochodów w specjalnie przygotowanych dla nich warunkach. Pozwala to wykluczyć wszelkie powstałe wady oraz modernizować pojazdy by były jeszcze bardziej niezawodne.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.