keyboard_arrow_up

Iveco Eurocargo dla OSP Rakoszyce

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG w Rakoszycach w woj. dolnośląskim wykonała średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Pod jego zabudowę wykorzystano 2-osiowe podwozie Iveco EuroCargo ML150E32WS (4×4). Jednomodułowa kabina samochodu zapewnia bezpieczny przewóz sześciu strażaków w układzie (1+1+4). Z przodu kabiny umieszczona została wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg i długości liny 30 m.

Zabudowa pożarnicza posiada siedem skrytek sprzętowych przystosowanych do przewozu na półkach i w wysuwanych szufladach armatury i sprzętu ratowniczego. Skrytki zamykane są wodo- i pyłoszczelnymi żaluzjami aluminiowymi.

Pojazd wyposażony jest zbiorniki na wodę o pojemności 3550 oraz środek pianotwórczy, którego pojemność to 355 litrów. Z tyłu w przedziale pompowo-sprzętowym zamontowano dwuzakresową autopompę o wydajności 2600 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 450 l /min przy ciśnieniu 40 barów.

Na użytkowym dachu pojazdu zostało zamontowane ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 800 do 3200 l/min i zasięgu rzutu 60. Ponadto znajduje się na nim aluminiowa skrzynia, mocowania umożliwiające przewóz drabiny pożarniczej oraz węży ssawnych.

Poza tym samochód wyposażony został również w wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy o wysokości 5 m z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36.000 lm.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.