keyboard_arrow_up

Iławska PSP doposażona w ciężki wóz

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Iławie w woj. warmińsko-mazurskim została doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks K440 P6X6 MEDIUM E6 (6×6). Samochód zabudowała firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Dwudrzwiowa kabina przystosowana jest do przewozu trzyosobowej załogi w układzie (1+1+1). Kierowca ma do dyspozycji czytelny, czterocalowy panel kontrolny informujący o poziomie środków gaśniczych w zbiornikach, otwarciu skrytek lub podestów.

Zabudowa pożarnicza składa się z trzech modułów: sprzętowego, ze zbiornikami na środki gaśnicze oraz pompowo-sprzętowego. Jej szkielet to konstrukcja samonośna wykonana ze spawanych profili aluminiowych. Poszycie wewnętrzne nadwozia wykonane zostało z blachy anodowanej, a zewnętrzne z lakierowanej blachy aluminiowej. Blachy poszycia łączone są ze szkieletem w technologii klejenia i nitowania. Zabudowa ma pięć skrytek sprzętowych w układzie (2+2+1).

Samochód wyposażony został w kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 10 270 litrów oraz 1040 litrów na środek pianotwórczy. Z tyłu zabudowy umieszczono autopompę o wydajności 5641 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 331 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Na użytkowym dachu umieszczone zostało ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności w zakresie od 1600 do 3200 l/min. Podwozie samochodu chronione jest sześcioma zraszaczami.

Oświetlenie terenu akcji zapewnia wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy o wysokości 5,1 m z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm Jest to jeden z ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, które zostały zakupione w ramach przetargu przeprowadzonego przez Warmińsko-Mazurską Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Poprzednie dwa trafiły na wyposażenie Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Braniewie i Piszu.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.