keyboard_arrow_up

III miejsce w konkursie „INNOWACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI”

Pojazd ratowniczo – gaśniczy ERGOTRUCK na podwoziu IVECO Eurocargo ML150E28 zabudowany przez SZCZEŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. z o.o. zajął III miejsce w konkursie „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności” organizowanym przez Portal Mundurowy pod patronatem honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha oraz dr. inż. Wojciecha Kamienieckiego – Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Nagroda ta jest zwieńczeniem pracy konsorcjum z naszym udziałem oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej i Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
Jest to jedyny projekt o zastosowaniu ratowniczo-gaśniczym w całym zastawieniu. Aktualnie pojazd znajduje się na IX poziomie gotowości technologii Oznacza to, że jest sprawdzony pod każdym względem i gotowy do wdrożenia do produkcji seryjnej.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najnowszym wydaniem Katalogu: Innowacje – wdrożenia – bezpieczeństwo – obronność na 2021r., w którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące wyjątkowych elementów tego pojazdu.


http://portal-mundurowy.pl/images/wydawnictwa/Katalog2021.pdf

III miejsce w konkursie „INNOWACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI”
Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.