keyboard_arrow_up

Historia firmy

Rok 2020

Rok 2020 firma podpisuje umowę stając się dystrybutorem na Polskę samochodów lotniskowych.

Rok 2019

Rok 2019 to wielu wyzwań czego najbardziej widocznym jest oddanie do użytku nowej przestrzeni produkcyjnej oraz biurowca. Powstaje setny egzemplarz średniego samochodu ratowniczo gaśniczego [1956] dla KM PSP Kraków, firma dostarcza partię samochodów dowodzenia i łączności Iveco Daily 65C17 4×2 dla PSP oraz produkuje samochody do rozpraszania zamieszek. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2019 r. wpisano firmę wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym jako jedyną firmę z branży. To dowód uznania dla firmy, jej osiągnieć oraz duża odpowiedzialność. Na 200 podmiotów wpisanych na listę wyłącznie 35 jest podmiotami prywatnymi.

Rok 2018

W 2018 trwa rozbudowa firmy o drugą halę produkcyjną oraz przestrzeń biurową. Firma realizuje wtedy duże dostawy sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej gdzie koniecznie trzeba wspomnieć o tzw. Leśnikach czy średnich i ciężkich samochodach ratownictwa technicznego oraz gaśniczych na podwoziu Scania.

Rok 2017

W 2017, krajowa oferta firmy opierająca się dotychczas o średnie pojazdy ratowniczo gaśnicze Iveco EUROCARGO zostaje rozszerzona o pojazdy Renault gamy D dotychczas będące wyłącznie oferowane przez inną bielską firmę. Jest to pierwszy pojazd seryjny firmy oferowany w zabudowie aluminiowej skręcanej. Do końca roku powstanie 12 pojazdów ażeby w już w 2019 roku powstał setny egzemplarz [1956] dla KM PSP Kraków. Do użytkowników trafia elektryczny Carry All 700 Club Car a do użytkownika z Iraku Renault 500K 6×6, na Filipiny trafią samochody gaśnicze oraz ratownictwa technicznego na podwoziu MAN TGM a Siły Zbrojne RP otrzymują 20 samochodów średniej ładowności Renault D12.

Rok 2016

To rok spadków ilości krajowych przetargów. Firma skupia się na eksporcie i tak na Filipiny trafiają samochody dowodzenia i łączności, do Etiopii gaśnicze a do Jordanii mobilne pojazdy warsztatowe. Port w Modlinie otrzymuje samochód pirotechniczny Iveco Daily a Siły Zbrojne kontenery dla nurków.

Rok 2014

Był rokiem ciekawych wyzwań. To dostawa sześciu pojazdów MAN TGM dla Rumunii, do Gruzji trafiają pojazdy warsztatowe dla miejscowej firmy energetycznej, pojazdy lotniskowe do Kutaisi, które obsługuje główny ruch turystyczny z Polski, Eurocargo do Konga czy system rozstawienia zasieków dla Kurdystanu.

Rok 2013

W 2013 roku, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komorowicach Krakowskich w Bielsku-Białej, oddano do użytku nowoczesny zakład produkcyjny, który został zaprojektowany z uwzględnieniem najlepszych zasad planowania produkcji, przyjazny dla środowiska i pracowników w nim pracujących. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna utworzona została w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Obecnie działa w niej ponad 390 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 36 mld złotych i stworzyły 80.000 miejsc pracy. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 2 749,3570 ha, w 48 gminach. W 2013 roku wraz z zmianą adresu oraz siedziby firmy doszło do rebrandingu firmy poprzez skrócenie jej nazwy do SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE SP. Z.O.O oraz wprowadzenie znaku graficznego nawiązującego do litery „S” oraz koloru pożarnictwa jako głównej domeny firmy.

Od 2013 roku charakterystyczny znak zaczął pojawiać się na żaluzjach produkowanych pojazdów co zapewniało doskonałą rozpoznawalność firmy i jej produktów. Do Gruzji trafia pierwszy samochód MAN TGM 18.240 4×2 , firma dokonuje montażu żurawia morskiego EFFER dla MPK Wrocław 8×8 do obsługi tramwajów. Żandarmeria Wojskowa odbiera pierwszą partię ambulansów kryminalistycznych a Poznań samochód dla nurków.

Rok 2012

Ostatni rok w zakładzie produkcyjnym w Wapiennicy.

Rok 2011

Oferta firmy zostaje rozszerzona o podwozia IVECO EUROCARGO, pierwszy egzemplarz trafia do OSP Prochowice [1032] a osiemnaście kolejnych do Wojskowej Straży Pożarnej. Rok ten to produkcja 10 samochodów do gaszenia lasów Mercedes Benz Unimog dla Łotewskich Lasów Państwowych czy 14 nośników kontenerowych dla Czeskiej Straży Pożarnej.

Rok 2008

Firma Budowa Pojazdów Specjalnych Zbigniew Szczęśniak przekształca się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialną zmieniając nazwę na Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak Sp. z.o.o. Zmiana nazwy była podyktowana zbyt dużym skojarzeniem słowa „budowa” z przemysłem budowalnym.

Rok 2007

Dostawa samochodów elektrycznych MELEX dla fundacji EDURA, później ten pojazd powstanie w wielu osłonach w tym będą służyć zawodowo w ZSP VW czy ZSP CH PTAK. Do jednostek straży w czeskim Brnie trafiają MAN TGM 15.280 4×2. Powstaje pierwszy lotniskowy samochód na podwoziu Scania R480 6×6, który trafia na lotnisko w Łodzi a firma GAZ System otrzymuję kolejną partię samochodów warsztatowych na podwoziu Unimoga.

Rok 2006

Dostawa samochodów dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego na podwoziu Mercedes Benz Sprinter 516 4×2, do Zakładowej Straży Pożarnej na Słowacji trafiają zabudowane pojazdy Scania P340 4×4, do Czech Iveco Daily 65C18D 4×2, dla użytkownika z Białorusi samochody ratownictwa chemicznego.

Rok 2005

Dostawa MB Actros 3341 6×6 dla ZSP Surkus z pierwszym w Polsce systemem piany sprężonej, Mercedes – Benz UNIMOG U4000 dla szkoły aspirantów w Bydgoszczy, dla wojska ciężki lotniskowy samochód Actros 2746 6×6 a dla krajowych jednostek partia lekkich samochodów ratowniczo gaśniczych Mitsubishi Canter.

Rok 2004

Do Sił Zbrojnych RP trafiają Honkery do rozpoznawania skażeń z zabudową firmy, Kraków otrzymuje jedyny w kraju samochód dla grup ratownictwa wysokościowego na podwoziu Unimoga a typowym oferowanym pojazdem jest Mercedes – Benz Atego 1325 AF.

Rok 1996

W 1996 roku firma przeniosła się do nowej hali produkcyjnej o powierzchni 4500 m2 znajdującej się w Bielsku-Białej w dzielnicy Wapienica. Nowocześniejsze zaplecze, wyposażenie i technologia umożliwiły produkcję większej liczby i wielu rodzajów pojazdów specjalnych. Przez kolejne lata firma rozrastała się. Odzwierciedlało to tempo rozwoju firmy, która rokrocznie potrzebowała coraz więcej przestrzeni do zwiększenia produkcji.

Firma zaczęła specjalizować się w nietypowych projektach, co stało się jej specjalnością w kolejnych latach. W międzyczasie dla dywersyfikacji produkcji wykonywane były kabiny brygadowe dla pojazdów Lublin, agregaty wysokociśnieniowe czy pneumatyczne maszty oświetleniowe.

Rok 1993

W 1993 roku wykonano w firmie pierwszy średni samochód gaśniczy, wodno-pianowy na podwoziu Star 244L z kabiną załogową własnego projektu, konstrukcji i montażu.

Rok 1992

W 1992 roku w lasach koło Kuźni Raciborskiej wybuchł największy pożar w powojennej historii Polski. W trakcie pożaru zginęło dwóch strażaków. Blisko 2 tysiące uczestników działań odniosło obrażenia, 50 poddano hospitalizacji. Zniszczeniu uległo 15 pojazdów i wiele sztuk różnego sprzętu pożarniczego. Spaleniu uległo blisko 10 tysięcy hektarów lasu. Dotychczasowym dostawca pojazdów pożarniczych dla straży były zakłady państwowe a całość odbywała się w typowy dla gospodarki centralnie sterowanej modelem. Nieliczne pojazdy specjalizowane pochodziły z krajów zachodnich a sektor prywatny dostaw dla jednostek ochrony przeciwpożarowej nie istniał. Wydarzenie jakim był pożaru był nie tylko impulsem do modernizacji sprzętu pożarniczego ale również do założenia przedsiębiorstwa prywatnego osoby fizycznej pod nazwą „Budowa Pojazdów Specjalnych Zbigniew Szczęśniak”.

Nadrzędnym celem założonego przedsiębiorstwa stało się produkowanie niezawodnych i wielozadaniowych produktów pożarniczych zapewniających bezpieczeństwo ratownikom oraz sprawne prowadzenie akcji ratowniczych. Firma starała się tym samym wypełnić lukę w branży pożarniczej jednak działalność swoją rozpoczęła od zdobywania doświadczenia. W początkach swojej działalności wykonywała remonty pożarniczych pojazdów gaśniczych różnych producentów, co pozwoliło jej dogłębnie poznać ich konstrukcję i zdobyć niezbędne doświadczenie. Z czasem remonty pojazdów przybierały coraz bardziej kompleksowy charakter i coraz większa cześć pojazdu była wykonywana przez niezbyt wtedy liczną załogę firmy.

Szczęśniak Pojazdy specjalne