keyboard_arrow_up

Druhowie OSP Chojna powitali swojego kolejnego „średniaka”

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. wykonała dla Ochotniczej Straży Pożarnej Chojna w woj. zachodniopomorskim średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D15 HIGH K P4X4 280E6.

Podwozie nowego pojazdu napędza silnik o mocy 210 kW (286 KM). Przewóz załogi umożliwia ergonomiczna, bezpieczna sześcioosobowa kabina brygadowa. Z przodu samochodu znajduje się wyciągarka linowa o sile uciągu 9979 kg i linie o dł. 28 metrów.

W nadwoziu pożarniczym zabudowano siedem zamykanych żaluzjami aluminiowymi skrytek sprzętowych. Zbiorniki wykonane z materiałów kompozytowych mają pojemność: 3000 litrów na wodę oraz 300 litrów na środek pianotwórczy. W tylnej części zabudowy znajduje się autopompa o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów. W układ wodno-pianowy wmontowano ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% lub 6%.

Wyposażeniem samochodu jest także pneumatyczny maszt oświetleniowy z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm. Na użytkowym dachu znajduje się działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 800 do 2400 l/min.

To nie pierwszy „średniak” użytkowany przez druhów z OSP Chojna. Z powodzeniem od kilku lat użytkują oni wyprodukowany przez naszą firmę średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4). Ma on zbiorniki o pojemności 2500 litrów na wodę i 250 litrów na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2666 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 368 l/min przy ciśnieniu 40 barów, a także wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.