keyboard_arrow_up

Dla bezpieczeństwa wojskowych lotnisk

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. zrealizowała kolejne zamówienie 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie na dostawę ciężkiego lotniskowego samochodu ratowniczo-gaśniczego (wodno-pianowo-proszkowo-śniegowy) dla Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Pojazd zabudowano na 3-osiowym podwoziu Scania P450B6X6HZ XT (6×6). Jego napęd zapewnia sześciocylindrowy silnik o maksymalnej mocy 331 kW (450 KM). Trzyosobowa załoga ma do swojej dyspozycji krótką, jednomodułową, dwudrzwiową kabinę.

Nadwozie pożarnicze pojazdu składa się z trzech modułów – sprzętowego, ze zbiornikami na środki gaśnicze oraz pompowo-sprzętowego. Szkielet poszczególnych modułów wykonany został ze spawanych profili aluminiowych, natomiast pokrycie zewnętrze i wewnętrzne z blach aluminiowych. Nadwozie pożarnicze posiada pięć skrytek – po dwie z każdej strony oraz jedną z tyłu. Zamykane są one żaluzjami aluminiowymi.

Zbiorniki na środki gaśnicze wykonane zostały z materiałów kompozytowych. Mają pojemność: 8000 litrów na wodę oraz 800 litrów na środek pianotwórczy. Dodatkowym uzupełnieniem gamy środków gaśniczych tego pojazdu jest agregat proszkowy AP 180, o pojemności 180 kg proszku, a także agregat śniegowy z butlami (2×30 kg) z 60 kg dwutlenku węgla (CO2).

Z tyłu nadwozia umieszczono przedział pompowo-sprzętowy. Zamontowano w nim autopompę o wydajności 6500 l/min przy ciśnieniu 8 barów. Układ wodno-pianowy wyposażony został w dozownik środka pianotwórczego, zapewniający uzyskiwanie stężeń 1% lub 6%. Pojazd wyposażono również w zwijadło z napędem elektrycznym z linią szybkiego natarcia i wężem wysokociśnieniowym o długości 60 metrów.

Z przodu kabiny zamontowane zostało zderzakowe działko wodno-pianowe o wydajności 1600 l/min, natomiast na dachu umieszczono główne działko wodno-pianowo-proszkowe o wydajności 3200 l/min lub 10 kg/s proszku. Sterowanie działkami odbywa się za pomocą joysticków umieszczonych w kabinie kierowcy.

Dla zapewnienia oświetlenia pola pracy podczas działań prowadzonych w porze nocnej pojazd wyposażono w pneumatyczny maszt oświetleniowy z reflektorami LED.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.