keyboard_arrow_up

Członkostwo

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne aktywna w otocze­niu biznesowym poprzez członkostwo w wielu stowarzyszeniach wspierających przedsiębior­czość, rozwój regionalny i działania na rzecz obronności i ochrony pożarowej.

Stowarzyszenie producentów– organizacja pozarządowa reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców, zrzeszająca ok 4100 firm z całej Polski.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 7.jpg

Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju – stowarzyszenie zrzeszające w swoich szeregach 132 spółki skarbu Państwa oraz przedsiębiorstwa prywatne działające na rzecz obronności Kraju.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku – Białej – stowarzyszenie zrzeszające firmy z terenu Podbeskidzia, mająca na celu wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i stymulowanie jej rozwoju.

Fundacja Firmy Rodzinne – stowarzyszenie zrzeszające w swoich szeregach firmy rodzinne, dbająca o wspólny interes rodzin biznesowych oraz ich otoczenie

Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności – jednostka badawcza Politechniki Śląskiej, mająca na celu koordynację prac naukowo – rozwojowych oraz wdrożeniowych realizowanych na rzecz przemysłu obronnego.

Szczęśniak Pojazdy specjalne