keyboard_arrow_up

Członkostwo

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne aktywna w otocze­niu biznesowym poprzez członkostwo w wielu stowarzyszeniach wspierających przedsiębior­czość, rozwój regionalny i działania na rzecz obronności i ochrony pożarowej.

Stowarzyszenie producentów– organizacja pozarządowa reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców, zrzeszająca ok 4100 firm z całej Polski.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 7.jpg

Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju – stowarzyszenie zrzeszające w swoich szeregach 132 spółki skarbu Państwa oraz przedsiębiorstwa prywatne działające na rzecz obronności Kraju.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku – Białej – stowarzyszenie zrzeszające firmy z terenu Podbeskidzia, mająca na celu wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i stymulowanie jej rozwoju.

Fundacja Firmy Rodzinne – stowarzyszenie zrzeszające w swoich szeregach firmy rodzinne, dbająca o wspólny interes rodzin biznesowych oraz ich otoczenie

Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności – jednostka badawcza Politechniki Śląskiej, mająca na celu koordynację prac naukowo – rozwojowych oraz wdrożeniowych realizowanych na rzecz przemysłu obronnego.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.