keyboard_arrow_up

Ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze dla Kujawsko-Pomorskiej PSP

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. zrealizowała zamówienie Kujawsko-Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu i dostarczyła dla wybranych jednostek ratowniczo-gaśniczych woj. kujawsko-pomorskiego trzy ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze Scania P370B4X4HZ XT.

Pojazdy napędzane są wysokoprężnymi silnikami z turbodoładowaniem osiągającym maksymalną moc 272 kW (370 KM). Samochody Scania posiadają obszerną, ergonomiczną, klimatyzowaną, jednomodułową, czterodrzwiową, sześcioosobową w pełni bezpieczną kabinę załogową w układzie (1+1+4). Tylne siedziska przystosowane są do mocowania jedno butlowych aparatów powietrznych.

Z przodu kabiny na podstawie cynkowanej na gorąco przystosowanej do holowania pojazdu, zamontowana została wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg z liną o długości 28 metrów.

Nadwozie pożarnicze ma siedem skrytek sprzętowych. Pojazdy posiadają wykonane z materiałów kompozytowych zbiorniki na środki gaśnicze. Zbiornik na wodę ma pojemność 5000 litrów. Z kolei zbiornik środka pianotwórczego stanowi integralną część zbiornika na wodę i ma pojemność 500 litrów. Są one nisko umieszczone w zabudowie, na ramie pośredniej w celu uzyskania większej stateczności i bezpieczeństwa pojazdu.

W tylnej części nadwozia pożarniczego znajduje się przedział pompowo-sprzętowy. Zamontowano w nim autopompę o wydajności 3761 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 514l /min przy ciśnieniu 40 barów.

Natomiast w tylnej skrytce po prawej stronie znajduje się zwijadło z napędem elektrycznym z wysokociśnieniową linią szybkiego natarcia. Wyposażone jest ono gumowy wąż wysokociśnieniowy o długości 60 metrów, zakończony prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym lub rozproszonym.

Ponadto samochody wyposażone zostały w wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy o wysokości 5 metrów z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36.000 lm.

Każdy z pojazdów wyposażony został w system sterowania oparty o magistralę systemu CAN-BUS. W przedziale pompowo-sprzętowym znajduje się siedmiocalowy panel kontrolno-sterujący, odporny na uszkodzenia, czytelny i prosty w obsłudze,. Pozwala na sterowanie autopompą oraz elementami zabudowy za pomocą dziesięciu umieszczonych na nim przycisków. Wyświetlane są na nim informacje o poziomie w zbiornikach środków gaśniczych, otwarciu skrytek i podestów czy wysunięciu masztu oświetleniowego. Umożliwia on również sterowaniem oświetlenia pola pracy zamontowanym w nadwoziu.

Ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze dla Kujawsko-Pomorskiej PSP
Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.