keyboard_arrow_up

Ciężki Samochód Ratowniczo-Gaśniczy dla Norwegów

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. opracowała i dostarczyła dla Tysnes Brann Og Redning (Norwegia) ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Pod jego zabudowę wykorzystano wzmocnione trzyosiowe podwozie Renault Trucks C520 P6X2*2 E6 w układzie (6×2*2) z tylną osią skrętną. Przednie zawieszenie podwozia to zawieszenie mechaniczne. Natomiast tylne osie posiadają zawieszanie pneumatyczne.

Dla kierowcy i dowódcy przewidziano miejsca w standardowej (krótkiej) dwudrzwiowej, dwuosobowej (1+1) kabinie Renault Trucks typu DAY CAB. Z przodu wyróżnia ją trzyczęściowy zderzak z narożnikami stalowymi, z siatkami zabezpieczającymi reflektory. Szkielet nadwozia pożarniczego to konstrukcja samonośna wykonana ze spawanych profili aluminiowych. Poszycie wewnętrzne nadwozia wykonane jest z blachy anodowanej, a zewnętrzne z lakierowanej blachy aluminiowej. Blachy poszycia łączone są ze szkieletem w technologii klejenia i nitowania. Zabudowa posiada pięć skrytek – po dwie z każdej strony pojazdu oraz jedną z tyłu. Boczne skrytki zamykane są żaluzjami aluminiowymi, a tylna aluminiową klapą podnoszoną do góry.

Samochód posiada kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 10.500 litrów oraz 200 litrów na środek pianotwórczy. W tylnej części nadwozia pożarniczego znajduje się przedział pompowo-sprzętowy. Zamontowano w nim autopompę o wydajności 6200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 450 l /min przy ciśnieniu 40 barów.

Dach jest pokryty antypoślizgową powłoką bitumiczną. Umieszczono na nim demontowane działko wodno-pianowe, które może być wykorzystane jako działko przenośne.

Ma ono regulowaną wydajność od 800 do 3200 l/min i zasięg rzutu 60 m. Samochód wyposażony jest również w wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy o wysokości 5 m z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36.000 lm. Pojazd wyposażono w system sterowania oparty o magistralę systemu CAN-BUS.

W przedziale pompowo-sprzętowym umieszczono odporny na uszkodzenia czytelny, prosty w obsłudze, siedmiocalowy panel kontrolno-sterujący. Pozwala na sterowanie autopompą oraz elementami zabudowy za pomocą dziesięciu umieszczonych na nim przycisków. Wyświetlane są na nim informacje o poziomie w zbiornikach środków gaśniczych, otwarciu skrytek i podestów czy wysuniętym maszcie oświetleniowym. Z jego wykorzystaniem można również sterować oświetleniem pola pracy zamontowanym w nadwoziu.

Ciężki Samochód Ratowniczo-Gaśniczy dla Norwegów
Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.