keyboard_arrow_up

Ciężki Samochód Gaśnczy Proszkowo-Śniegowy dla ZSP PKN „ORLEN”

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. dostarczyła dla Zakładowej Straży Pożarnej Polskiego Koncernu Naftowego „ORLEN” w Płocku ciężki samochód gaśniczy proszkowo-śniegowy Scania P280B4X2NB XT (4×2).

Nadwozie pożarnicze to konstrukcja klasyczna stalowo-aluminiowa. Posiada dziewięć skrytek sprzętowych – po cztery z każdej strony i jedną z tyłu. Wszystkie są zamykane wodo- i pyłoszczelnymi żaluzjami aluminiowymi.

W środkowej części nadwozia pożarniczego umieszczone zostały dwa niezależne agregaty proszkowe. W każdym ze zbiorników przewożone jest 1500 kg proszku klasy BC (łącznie 3000 kg). Jego wyrzut następuje za pomocą azotu w ośmiu butlach, każda o pojemności 50 l i ciśnieniu 200 bar. Są one przewożone w tylnej części zabudowy. Podawanie proszku gaśniczego może następować poprzez działko proszkowe o regulowanej wydajności od 20 do 40 kg/s. Zamontowane jest ono na dachu w tylnej obniżonej części zabudowy.

Samochód wyposażony został w dwa zwijadła z linią szybkiego natarcia z wężem o średnicy 20 mm i dł. 25 m. Każdy wąż zakończony jest proszkową prądownicą pistoletową o wydajności 5 kg/s.

Dodatkowo w celu przedłużenia proszkowej linii gaśniczej w ostatniej skrytce po prawej stronie i w drugiej skrytce po lewej stronie przewożone są przenośne zwijadła z dwoma odcinkami wysokociśnieniowego gumowego węża, każdy o średnicy 20 mm i dł. 25 m.

Z kolei pierwszych skrytkach za kabiną znajduje się agregat śniegowy 240 kg (CO2).Składa się on z ośmiu stalowych butli. Każda z nich ma pojemność 40 litrów i ciśnienie 51,7 barów. W butli mieści się 30 kg skroplonego dwutlenku węgla (CO2).

Podawanie dwutlenku węgla na źródło pożaru następuje poprzez wysokociśnieniowy gumowy wąż 20 mm składający się z dwóch odcinków, każdy o dł. 20 m. Jest on zakończony prądownicą śniegową. Podobnie jak w przypadku proszkowej linii gaśniczej, śniegową linię gaśniczą można przedłużyć za pomocą tych samych dwóch odcinków wysokociśnieniowego gumowego węża o średnicy 20 (łącznie 50 m).

Poza tym pojazd, z uwagi na specyfikę zakładu, pojazd posiada dwa mobilne półstałe urządzenia gaśnicze PUG 30x. Każde z nich wyposażone jest w zbiornik umożliwiający przewożenie w nim 30 kg środka gaśniczego FE-36 TM (HFC-236fa), który jest współczesnym zamiennikiem Halonu 1211. Środek ten doskonale nadaje się do gaszenia pożarów grupy A, B, C.

Ciężki Samochód Gaśnczy Proszkowo-Śniegowy dla ZSP PKN „ORLEN”
Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.