keyboard_arrow_up

Ciężki Lotniskowy Samochód Ratowniczo-Gaśniczy dla Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. dostarczyła kolejny ciężki lotniskowy samochód ratowniczo gaśniczy (wodno-pianowo-proszkowo-śniegowy) dla Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Trafi on na wyposażenie Wojskowej Straży Pożarnej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu.

Pod jego zabudowę wykorzystano 3-osiowe podwozie Scania P450B6X6HZ XT (6×6).

Jego jednostką napędową jest sześciocylindrowy, wysokoprężny silnik z turbodoładowaniem o pojemności 13 litrów. Osiąga on maksymalną moc 331 kW (450 KM). Zastosowany silnik spełnia normę Euro 6 przez zastosowanie układu SCR, wykorzystującego płyn AdBlue. Samochód posiada krótką, jednomodułową, dwudrzwiową, trzyosobową kabinę w układzie (1+1+1).

Zabudowa pożarnicza samochodu składa się z trzech modułów. Modułu sprzętowego, ze zbiornikami na środki gaśnicze oraz modułu pompowo-sprzętowego. Szkielet poszczególnych modułów nadwozia pożarniczego, wykonany został ze spawanych profili aluminiowych, natomiast pokrycie zewnętrze i wewnętrzne z blach aluminiowych. Nadwozie pożarnicze posiada pięć skrytek – po dwie z każdej strony oraz jedną z tyłu. Zamykane są one żaluzjami aluminiowymi.

Zbiorniki na środki gaśnicze wykonane z materiałów kompozytowych mają pojemność: 8000 litrów na wodę oraz 800 litrów na środek pianotwórczy. Dodatkowym uzupełnieniem środków gaśniczych jest agregat proszkowy AP 180, o pojemności 180 kg proszku, a także agregat śniegowy z butlami (2×30 kg) z 60 kg dwutlenku węgla (CO2).

W tylnej części zabudowy znajduje się przedział pompowo-sprzętowy. Zamontowano w nim autopompę o wydajności 6500 l/min przy ciśnieniu 8 barów. Układ wodno-pianowy posiada dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 1% lub 6%. Ponadto pojazd wyposażony jest w zwijadło z napędem elektrycznym z linią szybkiego natarcia z wężem wysokociśnieniowym o długości 60 metrów.

Z przodu kabiny zamontowane zostało zderzakowe działko wodno-pianowe o wydajności 1600 l/min, natomiast na dachu znajduje się główne działko wodno-pianowo-proszkowe o wydajności 3200 l/min lub 10 kg/s proszku. Sterowanie działkami odbywa się za pomocą joysticków umieszczonych w kabinie kierowcy.

Dodatkowym wyposażeniem samochodu jest pneumatyczny maszt oświetleniowy o wys. 5 metrów z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36.000 lm.

Ciężki Lotniskowy Samochód Ratowniczo-Gaśniczy dla Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.