keyboard_arrow_up

Ciężka Scania dla rzeszowskich strażaków

Na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie trafił ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450B6X6HZ linii XT. Pojazd wyprodukowała i dostarczyła firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Nowy samochód do najmłodszej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w strukturze organizacyjnej KM PSP w Rzeszowie wprowadzony został w roku jubileuszu 150-lecia Rzeszowskiej Straży Pożarnej.

Samochód wyposażony jest w dwudrzwiową, jednomodułową fabryczną kabinę CP 17. Jest ona przystosowana do przewozu trzyosobowej załogi w układzie (1+1+1). Kierowca ma do dyspozycji czytelny, czterocalowy panel kontrolny informujący o poziomie środków gaśniczych w zbiornikach, otwarciu skrytek lub podestów. Z przodu samochodu zamontowana została wyciągarka elektryczna o uciągu 6124 kg z liną o długości 31 metrów.

Nadwozie pożarnicze składa się z trzech modułów: sprzętowego, ze zbiornikami na środki gaśnicze oraz pompowo-sprzętowego. Jego szkielet to konstrukcja samonośna, wykonana ze spawanych profili aluminiowych. Poszycie wewnętrzne nadwozia wykonane zostało z blachy anodowanej, a zewnętrzne z lakierowanej blachy aluminiowej. Blachy poszycia łączone są ze szkieletem w technologii klejenia i nitowania. Zabudowa ma pięć skrytek – po dwie z każdej strony pojazdu oraz jedną z tyłu. Zamykane są one żaluzjami aluminiowymi.

Samochód ma kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 10 000 litrów oraz 1000 litrów na środek pianotwórczy. W tylnej części nadwozia pożarniczego zamontowano autopompę o wydajności 6100 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 379 l/min przy ciśnieniu 40 barów. Na użytkowym dachu umieszczone zostało ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności w zakresie od 1600 do 3200 l/min.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.