keyboard_arrow_up
Static

„Ciężka” Scania dla druhów z Czernicy

Czernica w woj. dolnośląskim należy do najstarszych wsi Gór Kaczawskich, była również jedną z największych posiadłości rycerskich. Miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna KSRG otrzymała nowy samochód pożarniczy.

Jest nim wyprodukowany przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450B4X4HZ XT.

Pojazd wyposażony jest w kabinę załogową umożliwiającą przewóz sześciu strażaków w układzie (1+1+4), w kompozytowy zbiornik na wodę o pojemności 7000 litrów i 710 litrów na środek pianotwórczy oraz autopompę o wydajności 5271 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 390 l/min przy ciśnieniu 40 barów. Sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz węże i armatura wodno-pianowa przewożona jest w pięciu skrytkach umieszczonych w zabudowie pożarniczej. Wszystkie skrytki sprzętowe zamykane są żaluzjami aluminiowymi.

Na dachu zamontowane zostało ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajność od 1600 do 3200 l/min. Oświetlenie terenu akcji w porze nocnej umożliwia wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm.

Natomiast z przodu pojazdu zamontowano wyciągarkę elektryczną o uciągu 9979 kg z liną o dł. 28 metrów.

Szczęśniak Pojazdy specjalne