keyboard_arrow_up

Aktualności

Rok 2020

Rok 2020 firma podpisuje umowę stając się dystrybutorem na Polskę samochodów lotniskowych.

Rok 2019

Rok 2019 to wielu wyzwań czego najbardziej widocznym jest oddanie do użytku nowej przestrzeni produkcyjnej oraz biurowca. Powstaje setny egzemplarz średniego samochodu ratowniczo gaśniczego [1956] dla KM PSP Kraków, firma dostarcza partię samochodów dowodzenia i łączności Iveco Daily 65C17 4×2 dla PSP oraz produkuje samochody do rozpraszania zamieszek. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2019 r. wpisano firmę wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym jako jedyną firmę z branży. To dowód uznania dla firmy, jej osiągnieć oraz duża odpowiedzialność. Na 200 podmiotów wpisanych na listę wyłącznie 35 jest podmiotami prywatnymi.

Rok 2018

W 2018 trwa rozbudowa firmy o drugą halę produkcyjną oraz przestrzeń biurową. Firma realizuje wtedy duże dostawy sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej gdzie koniecznie trzeba wspomnieć o tzw. Leśnikach czy średnich i ciężkich samochodach ratownictwa technicznego oraz gaśniczych na podwoziu Scania.

Rok 2017

W 2017, krajowa oferta firmy opierająca się dotychczas o średnie pojazdy ratowniczo gaśnicze Iveco EUROCARGO zostaje rozszerzona o pojazdy Renault gamy D dotychczas będące wyłącznie oferowane przez inną bielską firmę. Jest to pierwszy pojazd seryjny firmy oferowany w zabudowie aluminiowej skręcanej. Do końca roku powstanie 12 pojazdów ażeby w już w 2019 roku powstał setny egzemplarz [1956] dla KM PSP Kraków. Do użytkowników trafia elektryczny Carry All 700 Club Car a do użytkownika z Iraku Renault 500K 6×6, na Filipiny trafią samochody gaśnicze oraz ratownictwa technicznego na podwoziu MAN TGM a Siły Zbrojne RP otrzymują 20 samochodów średniej ładowności Renault D12.

Rok 2016

To rok spadków ilości krajowych przetargów. Firma skupia się na eksporcie i tak na Filipiny trafiają samochody dowodzenia i łączności, do Etiopii gaśnicze a do Jordanii mobilne pojazdy warsztatowe. Port w Modlinie otrzymuje samochód pirotechniczny Iveco Daily a Siły Zbrojne kontenery dla nurków.

Rok 2014

Był rokiem ciekawych wyzwań. To dostawa sześciu pojazdów MAN TGM dla Rumunii, do Gruzji trafiają pojazdy warsztatowe dla miejscowej firmy energetycznej, pojazdy lotniskowe do Kutaisi, które obsługuje główny ruch turystyczny z Polski, Eurocargo do Konga czy system rozstawienia zasieków dla Kurdystanu.

Rok 2013

W 2013 roku, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komorowicach Krakowskich w Bielsku-Białej, oddano do użytku nowoczesny zakład produkcyjny, który został zaprojektowany z uwzględnieniem najlepszych zasad planowania produkcji, przyjazny dla środowiska i pracowników w nim pracujących. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna utworzona została w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Obecnie działa w niej ponad 390 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 36 mld złotych i stworzyły 80.000 miejsc pracy. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 2 749,3570 ha, w 48 gminach. W 2013 roku wraz z zmianą adresu oraz siedziby firmy doszło do rebrandingu firmy poprzez skrócenie jej nazwy do SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE SP. Z.O.O oraz wprowadzenie znaku graficznego nawiązującego do litery „S” oraz koloru pożarnictwa jako głównej domeny firmy.

Od 2013 roku charakterystyczny znak zaczął pojawiać się na żaluzjach produkowanych pojazdów co zapewniało doskonałą rozpoznawalność firmy i jej produktów. Do Gruzji trafia pierwszy samochód MAN TGM 18.240 4×2 , firma dokonuje montażu żurawia morskiego EFFER dla MPK Wrocław 8×8 do obsługi tramwajów. Żandarmeria Wojskowa odbiera pierwszą partię ambulansów kryminalistycznych a Poznań samochód dla nurków.

Rok 2012

Ostatni rok w zakładzie produkcyjnym w Wapiennicy.

Rok 2011

Oferta firmy zostaje rozszerzona o podwozia IVECO EUROCARGO, pierwszy egzemplarz trafia do OSP Prochowice [1032] a osiemnaście kolejnych do Wojskowej Straży Pożarnej. Rok ten to produkcja 10 samochodów do gaszenia lasów Mercedes Benz Unimog dla Łotewskich Lasów Państwowych czy 14 nośników kontenerowych dla Czeskiej Straży Pożarnej.

Rok 2008

Firma Budowa Pojazdów Specjalnych Zbigniew Szczęśniak przekształca się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialną zmieniając nazwę na Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak Sp. z.o.o. Zmiana nazwy była podyktowana zbyt dużym skojarzeniem słowa „budowa” z przemysłem budowalnym.

Szczęśniak Pojazdy Specjalne, Samochody gaśnicze

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.