keyboard_arrow_up

„Bestia” we flocie braniewskich strażaków

Do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Braniewie w woj. warmińsko-mazurskim dotarł ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks K440 P6X6 MEDIUM E6. Pojazd z uwagi na swoje parametry techniczno-taktyczne został nazwany przez braniewskich strażaków „Bestią”.

Samochód został zabudowany na trzyosiowym podwoziu w z napędem na wszystkie osie (6×6). Strażacy mają do swojej dyspozycji trzyosobową kabinę z miejscami w układzie (1+1+1). Z przodu kabiny zamontowano elektryczną wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg i dł. liny 28 metrów.

Szkielet zabudowy pożarniczej to konstrukcja samonośna wykonana ze spawanych profili aluminiowych. Nadwozie ma pięć skrytek – po dwie z każdej strony pojazdu oraz jedną z tyłu. Wszystkie skrytki zamykane są żaluzjami aluminiowymi.

Samochód wyposażony został w kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 10 270 litrów oraz 1040 litrów na środek pianotwórczy. Z tyłu zabudowy pożarniczej zamontowano autopompę o wydajności 5641 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 331 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Na użytkowym dachu umieszczono działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 1600 do 3200 l/min z zasięgiem rzutu 60 m. Samochód ma także wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy o wysokości 5,1 m z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm oraz sześć zraszaczy.

Jest to jeden z trzech ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, które zostały zakupione w ramach przetargu przeprowadzonego przez Warmińsko-Mazurską Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.