keyboard_arrow_up

Aktualności

Rok 2020

Rok 2020 firma podpisuje umowę stając się dystrybutorem na Polskę samochodów lotniskowych.

Rok 2019

Rok 2019 to wielu wyzwań czego najbardziej widocznym jest oddanie do użytku nowej przestrzeni produkcyjnej oraz biurowca. Powstaje setny egzemplarz średniego samochodu ratowniczo gaśniczego [1956] dla KM PSP Kraków, firma dostarcza partię samochodów dowodzenia i łączności Iveco Daily 65C17 4×2 dla PSP oraz produkuje samochody do rozpraszania zamieszek. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2019 r. wpisano firmę wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym jako jedyną firmę z branży. To dowód uznania dla firmy, jej osiągnieć oraz duża odpowiedzialność. Na 200 podmiotów wpisanych na listę wyłącznie 35 jest podmiotami prywatnymi.

Rok 2018

W 2018 trwa rozbudowa firmy o drugą halę produkcyjną oraz przestrzeń biurową. Firma realizuje wtedy duże dostawy sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej gdzie koniecznie trzeba wspomnieć o tzw. Leśnikach czy średnich i ciężkich samochodach ratownictwa technicznego oraz gaśniczych na podwoziu Scania.

Rok 2017

W 2017, krajowa oferta firmy opierająca się dotychczas o średnie pojazdy ratowniczo gaśnicze Iveco EUROCARGO zostaje rozszerzona o pojazdy Renault gamy D dotychczas będące wyłącznie oferowane przez inną bielską firmę. Jest to pierwszy pojazd seryjny firmy oferowany w zabudowie aluminiowej skręcanej. Do końca roku powstanie 12 pojazdów ażeby w już w 2019 roku powstał setny egzemplarz [1956] dla KM PSP Kraków. Do użytkowników trafia elektryczny Carry All 700 Club Car a do użytkownika z Iraku Renault 500K 6×6, na Filipiny trafią samochody gaśnicze oraz ratownictwa technicznego na podwoziu MAN TGM a Siły Zbrojne RP otrzymują 20 samochodów średniej ładowności Renault D12.

Szczęśniak Pojazdy Specjalne, Samochody gaśnicze

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.