keyboard_arrow_up

Anna Szczęśniak laureatką X Jubileuszowego Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia

25 września 2021 roku w Bielsku-Białej w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej odbyła się gala finałowa X Jubileuszowego Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia.

Jubileuszową galę uświetnił koncert skrzypaczki Joanny Franciszkowskiej (Joanne Marie) oraz projekcja filmu „Portret Kobiet”, który nawiązuje do 10 lat Kongresu oraz działań kobiet w Polsce i na świecie.

Podczas gali „Perełką Podbeskidzia” uhonorowano kobiety, które działają na rzecz Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia, biznesu i rozwoju regionu.

W gronie tym znalazła się Anna Szczęśniak założycielka, współwłaścicielka SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. Jej najbliższa rodzina to mąż Zbigniew oraz dwoje dzieci – córka Agnieszka i syn Grzegorz.

Anna Szczęśniak razem z mężem w 1992 roku założyła rodzinną firmę, działającą w branży motoryzacyjnej i specjalizującej się w produkcji samochodów specjalnych.

Córka Agnieszka obecnie mieszka w Tokio, gdzie jako Senior Manager z sukcesem zdobywa nowe rynki dla japońskiego potentata w branży IT.

Syn Grzegorz od kilkunastu lat bardzo aktywnie uczestniczy w życiu firmy, w której od 2015 roku zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu i z powodzeniem wyznacza nowe kierunki rozwoju, zwłaszcza na rynkach międzynarodowych. To właśnie jemu firma zawdzięcza wszystkie pozyskane w ostatnich latach kontrakty zagraniczne.

1 października 2021 roku podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w Akademii Sztuki Wojennej odebrał on dyplom potwierdzający nadanie mu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Uzyskany stopień naukowy został nadany uchwałą Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie Akademii Sztuki Wojennej na podstawie pisemnej rozprawy doktorskiej pt. „Bezpieczeństwo dostaw pojazdów pożarniczych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej”.

Dr Grzegorz Szczęśniak jest pierwszym w Polsce Prezesem Zarządu, kierującym firmą zajmującą się produkcją pojazdów pożarniczych i specjalnych, który uzyskał stopień naukowy doktora.

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. to firma rodzinna z polskim kapitałem, zajmująca się przede wszystkim produkcją samochodów specjalnych przeznaczonych głównie dla jednostek straży pożarnych, wojska, Straży Granicznej, Policji, służb energetycznych, gazowniczych i wodociągowych oraz innych podmiotów.

Obecnie SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. zalicza się do grona elitarnych i najbardziej innowacyjnych firm w branży motoryzacyjnej w Europie, wytwarzających samochody specjalne.

Dodatkowym akcentem wyróżnienia i uhonorowania grona dziesięciu wyjątkowych kobiet było posadzenie przez nie krzewów magnolii w Parku Słowackiego w Bielsku-Białej. Każdy z nich przypisany został kobiecie, która w szczególny sposób związana jest z działaniami na rzecz Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia. Wśród nich znalazła się również Anna Szczęśniak. To wydarzenie zainicjowało powstanie w przestrzeni miejskiej, niezwykłego miejsca – „Ogrodu Pereł”. Magnolie są najstarszym krzewem kwitnącym, któremu udało się przetrwać epokę lodowcową” Przetrwają wszystko, tak jak wszystko przetrwają kobiety, dlatego nie bez przyczyny, wybrane zostały do „Ogrodu Pereł”.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.