<flagi>

25 Lecie dzialalnosci firm szczesniak

Projekty

Projekt realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Umowa nr DOB-BIO7/07/02/2015.

 

do

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki, Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”. Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki 2007-2013. Działanie 8.1 Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Umowa nr 116/EWB/POKL/2.1.1/ UDA-POKL.02.01.01-00-552/13.

do

Projekt realizowany w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr UOD-DEM-1-325/001.

do

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki. Działanie 8.1 Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki 2007-2013. Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-24-018/12-00.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Dotacje na innowacje. Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Umowa nr POIG.04.03.00-320/11-00.

Firma Godna Zaufania 2017

Firma Godna Zaufania
2017

Firma rodzinna

Firma rodzinna

Lider Polskiego Eksportu

Członek Stowarzyszenia Eksporterów Polskich i "Lider Polskiego Eksportu"

25-lecie

25-lecie działalności

Członek Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Członek Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Członek Konfederacji LEWIATAN

Członek Konfederacji LEWIATAN

WSK

WSK
PN-EN ISO 9001:2009
PN-EN ISO 14001:2005
AQAP 2110:2009

Recepcja

+48 33 827 34 00

+48 33 827 34 11

+48 33 818 26 14 (fax)

[email protected]

Dział handlowy

+48 33 827 34 36

+48 33 827 34 26

+48 33 827 34 09

[email protected]

Dział eksportu

+48 33 827 34 29

+48 692 520 248

+48 666 876 797

[email protected]

Dział serwisu

+48 33 827 34 30

+48 694 485 816

 

[email protected]