<flagi>

25 Lecie dzialalnosci firm szczesniak

Badania i rozwój

Istotnym obszarem aktywności firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. jest działalność badawczo - rozwojowa, której celem jest opracowanie, testowanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii i konstrukcji produkowanych pojazdów specjalnych.

Firma realizuje badania naukowe i prowadzi projekty badawczo-rozwojowe finansowane ze środków publicznych lub własnych. Wynikiem tych projektów jest komercjalizacja i powstanie prototypów pojazdów.

Przykłady zrealizowanych projektów badawczo-rozwojowych:

Projekt pt. "Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania".

1

Projekt pt. "Opracowanie Kołowej Platformy Wysokiej Mobilności dla zastosowań specjalnych” w ramach konkursu Demonstrator+. 

2

Projekt pt. "Pojazd saperski do transportu niebezpiecznych materiałów specjalnych ATENA", zrealizowany w pełni przy wykorzystaniu zasobów finansowych i zaplecza technicznego firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. o.

3

Projekt Celowy pt. "Opracowanie i wdrożenie nowej generacji pojazdu specjalnego do likwidacji skażeń na wypadek klęsk powstałych w wyniku katastrofy lotniczej i działań wojennych".

4

Projekt Celowy pt. "Opracowanie i budowa prototypowego samochodu specjalnego ratownictwa chemiczno - technicznego (SRCem-Tech) przewidzianego do prowadzenia działań podczas zdarzeń chemicznych".

5

Projekt Celowy pt. "Kołowy Wóz Zabezpieczenia Technicznego KWZT-1".

6

Projekt Celowy pt. "Opracowanie i budowa instalacji do przechowywania i transportu allogenicznego materiału tkankowego i allogenicznych biostatycznych przeszczepów tkankowych w ultra niskich temperaturach zamontowanej na samochodzie specjalistycznym".

7

Projekt Celowy pt. "Opracowanie Mobilnego Zestawu Wzmocnienia Akcji (MZWA) na wypadek klęsk i katastrof budowlanych".

8

Współpracujemy z instytutami badawczymi oraz uczelniami wyższymi, takimi jak:

 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie
 • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku k. Warszawy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 •  Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT w Warszawie
 •  Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

 

Partnerzy wzajemnie uzupełniają się pod względem naukowym, konstrukcyjnym i technologicznym. Wiedza ekspercka oraz możliwości badawcze uczelni i instytutów oraz doświadczenie i możliwości wykonawcze firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. są gwarancją osiągnięcia celu każdego projektu.

 

Firma Godna Zaufania 2017

Firma Godna Zaufania
2017

Firma rodzinna

Firma rodzinna

Lider Polskiego Eksportu

Członek Stowarzyszenia Eksporterów Polskich i "Lider Polskiego Eksportu"

25-lecie

25-lecie działalności

Członek Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Członek Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Członek Konfederacji LEWIATAN

Członek Konfederacji LEWIATAN

WSK

WSK
PN-EN ISO 9001:2009
PN-EN ISO 14001:2005
AQAP 2110:2009

Recepcja

+48 33 827 34 00

+48 33 827 34 11

+48 33 818 26 14 (fax)

[email protected]

Dział handlowy

+48 33 827 34 36

+48 33 827 34 26

+48 33 827 34 09

[email protected]

Dział eksportu

+48 33 827 34 29

+48 692 520 248

+48 666 876 797

[email protected]

Dział serwisu

+48 33 827 34 30

+48 694 485 816

 

[email protected]